...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0143 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Evolutie van de rating van Electrabel.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het kader van de aanwending van de nucleaire voorzieningen, zoals geregeld door met name de overeenkomst tussen de Belgische Staat, Synatom en Electrabel, bepaalt de rating van Electrabel in bijzonder grote mate of die voorzieningen al of niet voor een specifiek doel mogen worden aangewend. Kunt u een overzicht geven van de evolutie van die rating sinds die overeenkomst werd gesloten? Wat is de huidige rating van Electrabel?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Sinds het afsluiten van de driepartijenovereenkomst, heeft Electrabel zijn kredietrating aangevraagd bij het bureau Moody's. Iedere keer als de rating wijzigt, stuurt Electrabel zijn nieuwe rating door aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen. Hieronder vindt u een overzicht van de rating van Electrabel sinds zijn uitgifte (16 juli 2004). De huidige kredietrating bedraagt A3 (volgens de Moody's-Schaal) en laat toe 75 % van de voorzieningen te gebruiken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | KERNCENTRALE