...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0142 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Nucleaire voorzieningen. - Vorm van de aan te leggen waarborgen.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Het Rekenhof merkte in zijn 165e Boek reeds op dat "de overeenkomsten die NIRAS met de producenten heeft onderhandeld in het kader van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 bepalen dat de onderschreven waarborgen erin bestaan dat de producent verplicht is het tekort aan te zuiveren in de financiering van de opslag- en/of  afvoeractiviteiten tussen het geheel van de contractuele volumes en de volumes die niet naar NIRAS waren overgebracht op het moment van de declassering van de gebouwen". Die overeenkomsten bevatten echter geen verdere informatie over de vorm die die waarborgen moeten aannemen. Het Rekenhof heeft derhalve geadviseerd dat men in toekomstige overeenkomsten de vorm van de aan te leggen waarborgen zou moeten verduidelijken. 1. Welk gevolg werd er aan dat advies gegeven? 2. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De aanbeveling van het Rekenhof betreft de mogelijke voorzieningen of garanties verbonden aan het mechanisme van de contractuele garantie (zie derde inventarisrapport, sectie 5.1.3.1., kader 5.3). Het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende de bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van NIRAS, introduceert een nieuw mechanisme om het fonds op lange termijn te financieren. In dat mechanisme zijn de tariefberekeningen gebaseerd de globale programma's van afvalproductie en niet meer op het nog over te dragen afval (zie antwoord op uw vraag nr. 138 van 16 september 2015). (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 47) De overeenkomsten tussen NIRAS en de producenten van radioactief afval moeten daarom aangepast worden. Het koninklijk besluit van 25 april 2014 voorziet dat de overeenkomsten ten laatste tegen 31 december 2018 moeten aangepast zijn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | FINANCIERING | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | NUCLEAIRE VEILIGHEID