...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0140 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Rol van NIRAS bij de vergunningsprocedures van het FANC.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS onder meer de instelling meer te betrekken bij de vergunningsprocedures van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). 1. Welk concreet gevolg werd er aan die aanbeveling gegeven? 2. Tot welke wetswijziging of andere wijzigingen heeft die aanbeveling geleid? 3. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Het FANC werkt aan een voorstel tot wijziging van het ARBIS (algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen) met het oog op een versterking van de wettelijke of reglementaire middelen om de houder van radioactieve afvalstoffen te verplichten tot het ondernemen van bepaalde acties wanneer hij de controle op het beheer van deze radioactieve stoffen verliest of dreigt te verliezen. In dergelijke gevallen wil het Agentschap de houder kunnen verplichten om de radioactieve afvalstoffen af te voeren naar het NIRAS. Voor de procedure die op punt moet worden gesteld om deze bepaling mogelijk te maken, werd onder meer het advies van het NIRAS ingewonnen. Een van de belangrijke punten van deze nieuwe regelgeving betreft voortaan de betrokkenheid van het NIRAS van zodra de dossiers voor de vergunningsaanvragen van de inrichtingen worden opgesteld. Het advies van het NIRAS zal verplicht worden met betrekking tot het genereren van afval, op basis van het productieproces dat moet worden voorgesteld in de vergunningsaanvraag. Wanneer het FANC nu immers een vergunningsaanvraag van een exploitant ontvangt, volgt het de interne procedure, die geen enkele verplichting tot voorafgaande interactie met het NIRAS bevat, teneinde te achterhalen of deze laatste in staat is om het afval te beheren (behalve voor wat de ontmanteling betreft). Om te vermijden dat zich nog situaties voordoen, zoals met Best Medical Belgium, zullen de exploitanten voortaan verplicht moeten beschikken over een afvalbeheersysteem alvorens ze hun activiteiten mogen opstarten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | CONTROLEORGAAN | ENERGIEBELEID
Vrije trefwoordenVERGUNNING