...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0139 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Inbedding van overeenkomsten tussen de Belgische Staat en de kernenergieproducenten in een wettelijk kader.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Tijdens de rondetafel over de nucleaire voorzieningen die op initiatief van uw voorganger op 28 en 29 maart 2011 werd georganiseerd, werd er een consensus bereikt (wat in deze sector tamelijk zeldzaam is) over het feit dat er, teneinde rechtsvacua te voorkomen, twee overeenkomsten in het wettelijke en reglementaire kader dienden te worden opgenomen. Het ging over, enerzijds, de overeenkomst van 1985 tussen de Belgische Staat en de elektriciteitsproducenten betreffende de aanleg, door die laatsten, van de noodzakelijke voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van het resulterende kernafval, die in 2015 afloopt en, anderzijds, de overeenkomst van 2004 tussen de Belgische Staat, Electrabel en Synatom die bepaalde solvabiliteitseisen van Electrabel preciseert die niet gedekt zijn door de wet van 2003. 1. Hoe werd er gevolg aan die aanbeveling gegeven? 2. Wat zult u in aanvulling op de eventueel reeds genomen maatregelen ondernemen, en welk tijdpadá zal er daarbij worden gevolgd?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Het geacht lid heeft gelijk wat betreft de analyse van de ronde tafel over de nucleaire voorzieningen. De vervaldag van deze twee overeenkomsten, deze van 1985 en deze van 2004, was toen dichtbij. De noodzaak om ze te integreren in een wettelijk en reglementair kader en op die manier juridische lacunes te vermijden is echter minder dringend gebleken. - De overeenkomst van 1985 tussen de Belgische Staat en de elektriciteitsproducenten, betreffende de aanleg door deze laatsten van de nodige voorzieningen voor de ontmanteling van deze kerncentrales houdt op van kracht te zijn na het verstrijken van het dertigste jaar volgend op de datum van industriŰle ingebruikname van de kerncentrales van Tihange 3, namelijk 31 augustus 2016. Ondertussen heeft de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales de regels ter zake vastgelegd. Deze wet onderschrijft de beginselen inzake de aanleg van de nodige voorzieningen voor de dekking van de kosten verbonden met de ontmanteling en de ontsmetting van kerncentrales, zoals vervat in de overeenkomst van 9 oktober 1985 ondertekend door de Belgische Staat. - De overeenkomst van 2004 tussen de Belgische Staat, Electrabel en Synatom die een aantal solvabiliteitsvereisten vastlegt, bepaalt dat de overeenkomst geldig is voor een termijn van tien jaar en dat zij - behoudens opzegging volgens bepaalde modaliteiten - wordt verlengd voor opeenvolgende termijnen van tien jaar. Er is dus geen juridische lacune; de overeenkomst werd automatisch verlengd voor een tweede periode van tien jaar.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | ENERGIEPRODUCTIE | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE