...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0135 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Nieuwe dreigingen. - Voorstel voor geologische berging van radioactief afval van categorie B en C.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het voorjaar zond NIRAS een formeel voorstel inzake de geologische berging van radioactief afval van categorie B en C over aan de regering. Welke precieze aspecten van de nieuwe of specifieke dreigingen (terrorisme in al zijn vormen, gewapende conflicten, gerichte aanvallen) werden er in dat kader geanalyseerd en hoe hebben ze de conclusies beďnvloed?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Eens het radioactief afval in een diepe geologische berging is geplaatst, zal het nog beter beschermd worden tegen terroristische aanslagen, oorlogen, en zo meer dan wanneer het geplaatst zou worden in een oppervlakte berging. Een geologische bergingsplaats voor radioactief afval moet de aanvraagprocedure voor een nucleaire vergunning van het FANC (ARBIS, algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen) doorlopen en zal dus moeten voldoen aan alle geldende reglementaire vereisten. Het voorstel is gebaseerd op het "Afvalplan" van NIRAS en geeft geen specifieke uitleg over de technische uitwerking van de stockage-installatie en dus ook niet van de beveiligingsaspecten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID