...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0133 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Stijging van de bergingstarieven voor nucleair afval.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Volgens het derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS leidde de aanzienlijke stijging van de geraamde toekomstige kosten, die in 2009 werd vastgesteld  (en eveneens in het buitenland werd waargenomen), tot een sterke stijging van de bergingstarieven. Overleg met de producenten leidde destijds niet tot een akkoord voor het afval van categorie B en C. NIRAS stemde ermee in om een overgangsregeling toe te passen voor het bepalen van de betreffende tarieven, die de volledige dekking van de kosten van het in 2009-2013 opgehaalde afval tot 2014 uitstelde. Andere aanzienlijke tariefstijgingen werden verwacht vanaf 2014, in het bijzonder met betrekking tot de geologische berging. 1. Hebben die voorspellingen zich bewaarheid? 2. Hoe zijn de tarieven ter zake geëvolueerd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De vooruitzichten van NIRAS betreffende de verhoging van de tarieven voor de geologische berging zijn juist gebleken. Tijdens de huidige tariefperiode 2014-2018, werkt NIRAS aan een nieuwe kostenraming voor zijn scenario voor het lange termijn beheer van het Belgisch radioactief afval met het oog op het vaststellen van de volgende tariefperiode tegen 2019. De nieuwe tarieven zullen ook de leidende beginselen moeten toepassen, zoals beschreven in het koninklijk besluit van 25 april 2014. De tarieven voor het lange termijn beheer van het B en C afval houden belangrijke onzekerheden in (zie antwoord op uw vraag nr. 106 van 15 september 2015. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 47) Het aannemen van een nationale beleidsmaatregel voor het lange termijn beheer van het B en C afval, zoals ondertussen opgelegd door de wet van 3 juni 2014 die de richtlijn 2011/70/Euratom in intern recht omzet, moet toelaten de basishypothesen van de kostenschattingen te bevestigen, te preciseren en gedeeltelijk, hun kwaliteit te verbeteren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | NUCLEAIRE INDUSTRIE | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE