...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0132 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Dekking van het deactualiseren van de nucleaire voorzieningen.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar eensluidend advies van 10 november 2010 heeft NIRAS de Commissie van nucleaire voorzieningen geadviseerd om bij de analyse van de provisioneringsmethode bij Electrabel na te gaan welke maatregelen er werden of zouden worden getroffen om Synatom over de hele periode van de ontmanteling (dit wil zeggen tot geruime tijd na het stopzetten van de kerncentrales) te garanderen dat de dekking van het deactualiseren van de voorzieningen behouden blijft aan de voet van 5 procent. Ter illustratie: volgens NIRAS zou er eind 2025 (wanneer de centrales definitief stilgelegd zullen zijn) nog iets meer dan 5 miljard euro als provisie moeten worden ingeschreven voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen. 1. Hoe werd er gevolg gegeven aan die aanbeveling? 2. Welke concrete maatregelen werden er in dat verband door Electrabel genomen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Conform artikel 11, ß 2, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, moeten de nucleaire exploitanten, vanaf het boekjaar 2003, het totale bedrag van het lopende boekjaar dat overstemt met de voorzieningen voor ontmanteling en het beheer van de bestraalde splijtstoffen via trimestriŽle overschrijvingen overmaken aan de kernprovisievennootschap. Dit bedrag stemt overeen met de trimestriŽle dotatie aan de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen van deze centrales en is samengesteld uit twee componenten: 1. De financiŽle opbrengsten uit de beleggingen van Synatom; 2. De eventuele verschillen ten opzichte van de actualisatievoet van 4,8%, zoals goedgekeurd door de Commissie nucleaire voorzieningen (CNV) in de berekening van de voorzieningen en de financiŽle opbrengsten waarvan sprake in punt 2 hierboven. De aanbeveling van NIRAS betreffende de verdiscontering van de voorzieningen is echter niet vergeten. Zoals u hierboven kan vaststellen, bedraagt de actualisatievoet ondertussen geen 5% meer maar 4,8%. De vraag naar een gepaste actualisatievoet moet een constante reflectie zijn en zal opnieuw onderzocht worden tijdens de volgende driejaarlijkse oefening in 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | NUCLEAIR BELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE