...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0131 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Aanwending van de nucleaire voorzieningen sinds 2013.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Volgens het jaarverslag 2013 van Synatom werden de voorzieningen voor ontmanteling in 2013 voor het eerst aangesproken in het kader van de definitieve stillegging van Doel 1 en 2 in 2015. Welke bedragen werden er sinds 2013 in dat kader jaarlijks daadwerkelijk uitgegeven? 


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Het is juist dat in het vooruitzicht van de definitieve sluiting van Doel 1 en 2, zoals voorzien vóór de beslissing om de uitbating van deze twee reactoren te verlengen, er in voorbereiding van de sluiting een aantal uitgaven zijn gedaan. Deze kunnen als volgt worden samengevat: De uitgevoerde werken in 2013-2014 kunnen worden opgedeeld in twee grote categorieën: - Voorbereiding van de Definitieve Stilleggingsfase (DSF) van de installaties. De periode van de definitieve stilleggingsfase start onmiddellijk na het definitieve stoppen van de elektriciteitsproductie van een nucleaire eenheid. Tijdens deze periode, die ongeveer veertig maanden bedraagt voor Doel 1 en 2, wordt de eenheid in een veilige toestand gehouden totdat de effectieve ontmanteling kan beginnen. Een reeks voorbereidende handelingen worden uitgevoerd in het vooruitzicht van de ontmanteling. De belangrijkste activiteiten tijdens de DSF van Doel 1 en 2 zijn het verwijderen van de bestraalde brandstof naar het gebouw waarin de containers met splijtstoffen staan, het verwijderen van de besmette en geactiveerde onderdelen uit de afkoelingsbekkens en de chemische ontsmetting van de primaire kringloop. - Voorbereiding van de ontmanteling: de belangrijkste acties houden verband met het verkrijgen van de ontmantelingsvergunning, de bouw van een nieuw gebouw voor afvalbehandeling en de algemene organisatie van dit nieuwe project. De activiteiten die in 2015 hebben plaatsgevonden, werden sterk verminderd gezien de lopende onderhandelingen over de mogelijke exploitatieduurverlenging van Doel 1 en 2. Het gaat voornamelijk over het afronden van bepaalde studies die al begonnen waren in 2014. De uitgaven die al uit de ontmantelingsvoorzieningen zijn betaald, bedragen: 2013 : 7 070 486 euro; 2014 : 15 671 278 euro; 2015 : 2 051 858 euro (eind september 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | KERNCENTRALE