...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0129 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Nucleaire passiva van militaire sites.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Overeenkomstig het decreet van 8-10 juli 1791 betreffende de bewaring en de indeling van de versterkte plaatsen en militaire posten zijn militaire sites niet onderworpen aan de inventaris van de nucleaire passiva. 1. Wordt het niet hoog tijd om die wetgeving, die meer dan twee eeuwen oud is, aan te passen? 2. Hoe kan men het behoud van een uitzondering vandaag nog rechtvaardigen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De vragen die werden gesteld door het geacht lid in verband met de militaire sites die niet onderworpen zijn aan de inventaris van de nucleaire passiva. Zoals u vermeld in uw vraag vallen de militaire activiteiten op militaire domeinen onder het decreet van 8-10 juli 1791 dat bepaalt dat "voor alle aangelegenheden die uitsluitend op de eigenlijke militaire dienst betrekking hebben, zoals het verdedigen van de plaats, het bewaken en het bewaren van alle militaire inrichtingen en goederen is de militaire overheid volstrekt onafhankelijk van de burgerlijke macht". Deze wetgeving is de bevoegdheid van de minister van Defensie. Voor meer informatie ter zake verzoek ik u zich te wenden tot de minister van Defensie, Steven Vandeput.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | NUCLEAIR BELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID | MILITAIRE BASIS