...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0128 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Parameters voor de raming van de nodige nucleaire voorzieningen.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Het belang van de evaluatie van de kosten verbonden aan de ontmanteling van de kerncentrales en het kernafvalbeheer mag niet onderschat worden. 1. Welke parameters worden er in aanmerking genomen met het oog op de raming van de nodige voorzieningen (met name wat de actualisatievoet betreft)? 2. Waar en door wie worden die parameters vastgelegd? 3. Wie bekrachtigt ze en wanneer?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Wat betreft de actualisatievoet moet ik het geacht lid naar het antwoord op zijn vraag nr. 118 van 15 september 2015 over de actualisatievoeten verwijzen. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 47) Wat betreft de parameters die in aanmerking worden genomen om de nodige voorzieningen te schatten, kan ik u het volgende meedelen: De methode om de kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en deze voor het beheer van het bestraalde splijtstoffen te berekenen is, gezien de aard van de handelingen, totaal verschillend. Om de ontmantelingskosten in te schatten werkt de exploitant sinds jaren samen met een Duitse firma die veel ervaring in dat domein heeft. Dit bedrijf heeft een lange traditie van meer dan 30 jaar in de berekeningen van ontmantelingskosten en gebruikt hiervoor hun eigen informaticaprogramma en procedures. Ze hebben bovendien al meegewerkt aan de ontmanteling van kerncentrales van groot vermogen in Duitsland, vergelijkbaar met Belgische centrales (Niederaichbach NPP, Obrigheim NPP, Stade NPP, Mulheim-Karlich NP en zo meer), beschikken er statistieken over, en hebben dus ervaring op het terrein met hun methode. Deze firma maakt evaluatie van ontmantelingskosten voor Duitse exploitanten, maar heeft ook internationale ervaring in België, in Switzerland, in Nederland, enzovoort. Alle kosten van de ontmanteling worden berekend volgens de bottom-up-methode, via kleine werkeenheden die later samengenomen worden in werkpakketten. Het resultaat van deze berekeningen wordt uitgedrukt in kosten, dossissen en afvalhoeveelheden. Bovenop de ontmanteling zelf, worden alle werken voorzien in de DSZ-fase (definitieve stopzettingsfase) geďndificeerd en berekenend. Vervolgens worden de diverse kosten, zoals bijvoorbeeld externe controle, onderhoud, studies, kosten van NIRAS, en dergelijke geanalyseerd per fase. Voor het beheer van het radioactief afval op de site zelf wordt ook een WMF (Waste Management Facility) voorzien. Om de kosten voor het beheer van de bestraalde splijtstoffen te berekeningen worden meerdere scenario's berekend met verschillende beheersopties als basis. Ook in dit geval worden alle kosten in detail berekend. Ook de bouw van een conditionneringsinstallatie op de site voor de brandstoffen wordt ingecalculeerd. Iedere drie jaar wordt de methologie voorgelegd aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen, die tevens het advies vraagt van NIRAS over het voorgelegde dossier, en die deze goedkeurt of aanpassingen en verbeteringen vraagt. Dit iteratif proces laat toe te evolueren naar een robuste berekening.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID | KERNCENTRALE