...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0127 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Aanrekening van de bodemsaneringskosten in de kostenraming voor de ontmanteling van kerncentrales.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

De ervaring met de ontmanteling van de Franse nucleaire installaties leert dat bodemsaneringsoperaties de kosten van de ontmantelingsprojecten flink kunnen doen oplopen. Hoe wordt er in België bij de raming van de ontmantelingskosten rekening gehouden met die bodemsaneringskosten, enerzijds door de exploitanten en anderzijds door de commissie die de kostenramingen van de exploitanten moet goedkeuren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

In België is er geen reglementair kader dat strikt vastlegt welke de ontmantelingsstrategie moet zijn (onmiddellijke of uitgestelde ontmanteling) of wat het eindpunt van de ontmanteling is. Het ontmantelingsscenario dat in België wordt gebruikt als basis om voorzieningen aan te leggen voor het ontmantelen van kerncentrales is: - de onmiddellijke of bijna onmiddellijke ontmanteling na de definitieve stopzetting van de kerncentrales; - de volledige ontmanteling, om plaats te maken voor een ongerepte site die later industrieel gebruik mogelijk maakt. De ontmantelingsoperaties zullen dus stoppen wanneer alle nucleaire en niet-nucleaire installaties van de site ontmanteld zijn, met inbegrip van de eventuele installaties die gebouwd zijn om de ontmanteling mogelijk te maken. De keuze voor dit realistisch en industrieel scenario is het financieel meest conservatieve dat moet toelaten de volledige ontmantelingskost, inclusief, in voorkomend geval, de sanering van de grond te dekken. De exploitanten van de kerncentrales hebben deze strategie bepaald en NIRAS en de Commissie voor nucleaire voorzieningen zijn hiermee akkoord gegaan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BODEMVERONTREINIGING | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE