...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0126 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel NIRAS. - Opname van de contractuele waarborgen in de boekhouding.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het 165e Boek van het Rekenhof werd NIRAS verzocht om, met het oog op de transparantie, de door de belangrijkste producenten van radioactief afval onderschreven contractuele waarborgen op te nemen in haar boekhouding. 1. Werd er gevolg gegeven aan die aanbeveling? 2. Volgt NIRAS de aanbevolen werkwijze en zo ja, sinds wanneer?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De contractuele garanties werden vanaf 2014, per fonds, in de bijlagen van de jaarrekeningen van NIRAS opgenomen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | NUCLEAIRE INDUSTRIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE