...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0124 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Overheidstoezicht op de geplande juridische omvormingen bij de nucleaire exploitanten.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS onder meer dat de overheid over mechanismen zou moeten beschikken om controle uit te oefenen op de geplande juridische omvormingen bij de nucleaire exploitanten. 1. Welk concreet gevolg werd er aan die aanbeveling gegeven? 2. Tot welke wetswijziging of andere wijzigingen heeft die aanbeveling geleid? 3. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De nucleaire voorzieningen zullen tot op het einde van deze eeuw moeten beschikbaar zijn. Gezien deze tijdsspanne, is de vraag niet of een herstructurering van het aandeelhouderschap van een nucleaire exploitant zal plaatsvinden of wanneer deze zal gebeuren, maar wat moeten we nu doen om ervoor te zorgen dat deze voorzieningen altijd zullen beschikbaar blijven, ongeacht de toekomstige juridische structuur van deze exploitanten, om op die wijze de belangen van de Staat en dus van alle burgers te beschermen. De evaluatie van de regels tot samenstelling en het beheer van de nucleaire voorzieningen wordt momenteel in het werkgroep Wetgeving voortgezet met het doel om voorstellen aan de regering in te dienen om het systeem van de nucleaire voorzieningen voor de ontmanteling van nucleaire installaties en het beheer van radioactief afval in verband met de productie van elektriciteit te verbeteren. Er zullen ook voorstellen gedaan worden betreffende de exploitanten van andere nucleaire installaties.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSTOEZICHT | KOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | KERNCENTRALE