...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0123 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Gedetailleerd dossier over de ontmantelingskosten rekening houdend met de exploitatieverlenging van Tihange 1.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar advies over het dossier van de driejaarlijkse herziening van de nucleaire voorzieningen, dat op 18 september 2013 werd ingediend, heeft de Commissie voor nucleaire voorzieningen gevraagd dat er tegen uiterlijk eind juni 2014 een gedetailleerd dossier over de ontmantelingskosten ingediend zou worden, waarbij er rekening wordt gehouden met de exploitatieverlenging van Tihange 1. 1. Wanneer werd dat dossier overgelegd? 2. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? 3. a) Is dat verslag openbaar? b) Zou u mij een exemplaar van dat verslag kunnen bezorgen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De regering had beslist om de uitbating van Tihange 1 [met 10 jaar] te verlengen maar deze beslissing was, op het moment van de driejaarlijkse herziening van de nucleaire voorzieningen, nog niet bevestigd door een wetswijziging van de wet van 31 januari 2003 betreffende de geleidelijke uitstap uit kernenergie. In het oorspronkelijke dossier was reeds een "financiële inschatting" gemaakt van de impact van deze verlening op de ontmantelingskosten. Wat de Commissie voor nucleaire voorzieningen bijkomend heeft gevraagd is dat dit in "gedetailleerd dossier" zou doorgerekend worden voor 30 juni 2014, indien de verlenging zou bevestigd worden door de betreffende wetswijziging. Het gedetailleerd dossier werd op de vergadering 5 mei 2014 van de Commissie voor nucleaire voorzieningen door de kernprovisievennootschap voorgesteld. De voornaamste elementen waren de impact van de verlenging op de DSZ-fase (Definitieve Stopzettingsfase), de planning, de ontmanteling zelf en op de afvalhoeveelheid van de ontmanteling. Het rapport zelf is niet toegankelijk gezien het een vertrouwelijk rapport is en dat het artikel 8, § 2, van de wet van 11 april 2003 bepaalt dat de leden en het personeel van het secretariaat van de Commissie voor nucleaire voorzieningen gebonden zijn door het beroepsgeheim en de vertrouwelijke gegevens die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie bij de Commissie voor nucleaire voorzieningen aan niemand mogen bekendmaken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE