...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0122 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Nucleair insolvabiliteitsfonds.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS onder meer om het insolvabiliteitsfonds te hervormen en daartoe mechanismen voor de financiering van het fonds in te stellen die het risico van ontoereikendheid van het fonds beperken. 1. Hoe werd er concreet gevolg gegeven aan die aanbeveling? 2. Welke wets- of andere wijzigingen werden er naar aanleiding van die aanbeveling doorgevoerd? 3. Wat zal u naast de eventueel reeds genomen maatregelen ondernemen, en welk tijdpad zal er daarbij gevolgd worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Het insolvabiliteitsfonds wordt besproken in paragraaf 6.1.2.3 van de derde inventarisrapport. Het volgende fragment kadert de context hiervan. "Artikel 179, § 2, 12°, van de wet van 8 augustus 1980 bepaalt dat NIRAS een fonds mag oprichten om een mogelijk faillissement of onvermogen van bepaalde exploitanten op te vangen. Dit fonds is opgericht bij koninklijk besluit van 30 maart 1981 en is bedoeld om een mogelijk faillissement of onvermogen te dekken van bepaalde exploitanten die impliciet geďdentificeerd zijn als de exploitanten van de installaties van klassen II en III. Dit besluit bepaalt ook dat elk bron (zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 20 juli 2001) die tot weesbron en afval wordt verklaard door het FANC en overgedragen wordt aan NIRAS, ten laste wordt genomen door het Insolvabiliteitsfonds." Het insolvabiliteitsfonds werd vanaf het begin ontworpen als een fonds van de laatste toevlucht voor exploitanten van klasse II en III. Een dergelijk fonds kan dus niet tegemoet komen aan alle mogelijke scenario's waarin een tekort is aan voldoende voorzieningen voor de nucleaire kosten. Het is daarom belangrijk om een algemene reflectie te houden over het systeem van de voorzieningen voor de nucleaire kosten in België. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 108, analyseert de werkgroep Wetgeving deze kwestie. Een eerste verslag zal midden 2016 beschikbaar zijn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | FINANCIERING | ENERGIEBELEID | FINANCIELE SOLVABILITEIT | NUCLEAIRE VEILIGHEID