...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0118 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Nucleaire voorzieningen. - Toegepaste actualisatievoeten.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

1. Welke actualisatievoeten werden er in het verleden in België toegepast op de voor het beheer van het nucleair passief geprovisioneerde bedragen en hoeveel bedraagt de huidige actualisatievoet? 2. Welke regels gelden er voor de bepaling van die actualisatievoeten? 3. Bestaat er een maximumvoet? 4. Wanneer heeft de Commissie voor nucleaire voorzieningen voor het laatst een herziening van de actualisatievoeten voorgesteld? 5. Welke actualisatievoet werd daarbij voorgesteld? 6. Werd dat voorstel ongewijzigd aangenomen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De vraag van het geacht lid lijkt over de nucleaire voorzieningen te gaan in de context van de wet van 11 april 2003. Sinds het afsluiten van de Conventie van 9 oktober 1985 tussen de Belgische Staat en de elektriciteitsproducenten, werden er voorzieningen voor de ontmanteling en de ontsmetting van de kerncentrales aangelegd, op de rekeningen van de bedrijven die een aandeel hadden in de elektriciteitsproductie van kerncentrales in België. De opvolgings- en controleopdracht werd toegewezen aan het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, met een vijfjaarlijkse herziening. De initiële actualisatievoet was de rentevoet die gebruikt werd in het Uitrustingsplan. De actualisatievoet voor de ontmantelingskosten varieerden toen 3 of 4 % per jaar, de te realiseren intresten op de aangelegde voorzieningen was 8,6 % vermeerderd met de inflatie. De wet van 11 april 2003 heeft het systeem, zoals door deze overeenkomst ingesteld, volledig veranderd en heeft aanleiding gegeven tot een nieuwe methode die werd voorgesteld en goedgekeurd door de Commissie voor nucleaire voorzieningen. Een van de elementen was de actualisatievoet. De nieuwe aanvaardde actualisatievoet was 5 % (nominale rente + inflatie). Sinds de herziening van 2013 is de actualisatievoet 4,8 %. Een herziening van de nucleaire voorzieningen is gepland in 2016 en de Commissie zal dan opnieuw, onder andere, deze actualisatievoet evalueren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE