...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0114 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Aanbeveling van NIRAS inzake de graad van betrouwbaarheid en liquiditeit van de voor de dekking van de nucleaire kosten gereserveerde activa.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het kader van haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseerde NIRAS in januari 2013 onder meer dat de exploitanten die verplicht zijn activa te reserveren voor de dekking van hun nucleaire kosten, verplicht zouden moeten aantonen dat die activa een voldoende hoge graad van betrouwbaarheid en liquiditeit bieden en dat hun strategie voor het beheer van die activa hun de mogelijkheid biedt de nodige financiële middelen te gelegener tijd beschikbaar te maken. 1. Hoe werd er concreet gevolg gegeven aan die aanbeveling? 2. Welke wetswijziging of andere wijzigingen werden er naar aanleiding van die aanbeveling doorgevoerd? 3. Wat zal u naast de eventueel reeds genomen maatregelen ondernemen en welk tijdpad zal er daarbij gevolgd worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Zoals het geacht lid in het antwoord op zijn vraag nr. 111 van 15 september 2015 kon vernemen, bestaat er in België geen systeem van toegewezen activa. Ze kunnen dus ook niet voldoen aan de criteria zoals vermeld in uw vraag. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 47)

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | NUCLEAIRE VEILIGHEID