...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0107 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Sites die niet aan de inventaris van de nucleaire passiva konden worden onderworpen.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva meldt NIRAS dat voor acht sites geen inventaris kon worden opgemaakt, omdat de betrokken exploitanten, ondanks verschillende aanmaningen, geen (of geen volledig) antwoord hadden verstrekt. Is in die situatie sindsdien al verandering gekomen? Graag een antwoord voor elk van de acht sites.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Electrabel heeft binnen de termijn een gedeeltelijke inventaris overgemaakt (zie antwoord op uw vraag nr. 109 van 15 september 2015). (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 47) Het UCL heeft een gedeeltelijke inventaris overgemaakt (zie antwoord op uw vraag nr. 149 van 16 september 2015). (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 47) Zes van de 210 sites van klasse III in België hebben, ondanks herhaaldelijke herinneringen, geen antwoord aan NIRAS doorgestuurd. Bepaalde onder hen werden opgenomen in de kostenberekeningen op basis van oudere gegevens beschikbaar binnen NIRAS. Hoewel in termen van nucleaire kosten, de bijdrage van het geheel van de exploitanten van klasse III marginaal is (zie sectie 5.4 van het derde inventarisrapport), zal, in het kader van het opstellen de inventaris voor de periode 2013-2017 in opmaak bij NIRAS, een bijzondere aandacht worden gegeven aan de betrokken exploitanten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID