...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0106 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Analyse van de risico's op het stuk van de nucleaire kosten.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva meldde NIRAS dat er een analyse van de risico's en opportunity's moest worden uitgevoerd met betrekking tot de belangrijkste nucleaire kosten, en dat er daarover een syntheserapport zou worden opgesteld. Werd die analyse intussen uitgevoerd, tot welke besluiten heeft ze geleid, hoe heeft de regering gevolg gegeven aan die besluiten, en waar kan het syntheserapport worden geraadpleegd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De vraag van het geacht lid lijkt te gaan over de kosten voor het langetermijnbeheer van het langlevend radioactief afval en de bestraalde brandstoffen. Zoals aangegeven in het derde inventarisrapport van de passiva zijn er bepaalde onzekerheden al gedekt door het toepassen van marges op de beste schatting van de verschillende componenten van de kosten (best estimate): de risico's en gevaren van het project, de onzekerheden gelinkt aan een onvolledige of gedeeltelijke kennis van een aantal technische parameters en, meer specifiek betreffende de toekomstige kosten van de geologische berging van afval, de onzekerheden gelinkt aan het niveau van maturiteit van de projecten zelf en de beoogde technieken. De onzekerheden over de hypothesen zelf van de scenario's voor het lange termijn beheer van radioactief afval (toekomstige evolutie van de reglementaire normen, de aard van de toekomstige politieke beslissingen, de evolutie van de socio-economische context) zijn niet gedekt door de huidige schattingen en zijn dus niet opgenomen in de tarieven van het Belgische radioactief afval. Het Internationaal Wetenschappelijk Comité aan wie het derde inventarisrapport werd ter onderzoek voorgelegd heeft een specifieke analyse aanbevolen van deze onzekerheden en dit vanuit de optiek risico's en opportuniteiten. Deze vraag werd opgenomen in het definitieve rapport. NIRAS (Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte Splijtstoffen) is van mening dat de voorwaarden om een dergelijke analyse uit te voeren nog niet aanwezig zijn en op deze manier een analyse te doen die concrete, overtuigende en bruikbare resultaten kan geven. - In afwachting van de vastlegging van een nationale beleidsmaatregel over het lange termijn beheer van het B- en C-afval, - in afwachting van een keuze van Synatom voor de benedenfase van de bestraalde splijtstoffen van de kerncentrales en - in afwachting van het plan voor het radiumhoudend afval, is NIRAS van mening dat het te vroeg is om studies over de kosten voor het langetermijnbeheer uit te kunnen voeren waarvan de resultaten sluitend zijn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID