...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0432 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel De tussenkomst beroepsaansprakelijkheid medische beroepen.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Men leest en hoort het wel eens: spijtige ongevallen, spijtige incidenten in ziekenhuizen waarbij patiŽnten door een verkeerde behandeling, een verkeerd product uiteindelijk het leven laten. Het drukt ons nog eens met de neus op de harde feiten: medische beroepen lopen wel degelijk heel zware beroepsrisico's, risico's om beroepsfouten te maken, die het leven van patiŽnten heel ingrijpend kunnen wijzigen, ja, zelfs in gevaar kunnen brengen met - uitzonderlijk - de dood voor gevolg. Goed dus dat er verplichte beroepsaansprakelijkheidspolissen bestaan. 1. Hoeveel tussenkomsten werden er in de laatste vijf jaar in de polis beroepsaansprakelijkheid medische beroepen gevraagd? 2. Hoeveel tussenkomsten moesten de verzekeringsmaatschappijen uiteindelijk uitbetalen? 3. Kan u een overzicht geven van de regionale spreiding van de ziekenhuizen waar zich de afgelopen jaren de incidenten voordeden? 4. a) Kan u meedelen hoeveel overlijdens er in die jaren te betreuren waren? b) Hoeveel blijvende invaliditeiten?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B052
Publicatiedatum 30/11/2015, 20152016
Antwoord

Het onderwerp van uw vragen, de verzekeringsovereenkomsten "beroepsaansprakelijkheid - medische beroepen", valt onder de bevoegdheid van mijn collega, de heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (Vraag nr. 549 van 14 december 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | BEROEP IN DE GEZONDHEIDSZORG | VERZEKERING | AANSPRAKELIJKHEID