...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0429 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel De evolutie van het alcoholgebruik in België.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In tijden van financiële en economische crisis grijpen mensen meer als vroeger terug naar de fles en zoeken zij middels drugs in een droomwereld te vluchten. Een zorgzame overheid moet met een open geest aandacht hebben voor allerlei evoluties op het vlak van het alcoholgebruik en -misbruik. Wordt er meer gedronken dan vroeger? Wordt er op jongere leeftijd gebruikt? Belangrijk ook dat er voldoende statistieken en cijfermateriaal worden bijgehouden. 1. Hoeveel alcohol werd er jaarlijks gemiddeld per Belg gebruikt in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? 2. Kan u een opdeling maken per Gewest? 3. Is het mogelijk om voor de betrokken jaren een opdeling te maken naar de soort alcohol? Bier? Wijn? Sterke dranken? 4. Is het mogelijk om afleidingen te maken met betrekking tot de leeftijd van de alcoholgebruiker? Is er een evolutie merkbaar over de verschillende jaren?


 
Status 3 réponse directe (réception) - rechtstreeks antwoord (ontvangst) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B051
Publicatiedatum 20/11/2015, 20152016
Antwoord

Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenALCOHOLISME | GEZONDHEIDSBELEID