...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0428 - Zittingsperiode : 54


Auteur Valerie Van Peel, N-VA
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Het aantal startende/afstuderende studenten in 2015 in de opleiding geneeskunde en tandheelkunde.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Enkele duizenden jongeren waagden deze zomer hun kans op het Vlaams toelatingsexamen voor de studies geneeskunde en tandheelkunde. De slaagpercentages lijken over het algemeen in de lijn te liggen met vorig jaar. Van de 4.886 personen die in juli 2015 aan het examen deelnamen, slaagden 519 deelnemers. De proef in augustus 2015 telde zo'n 3.716 deelnemers die het volledige examen aflegden. Zo'n 522 slaagden na deliberatie voor de proef. Op basis van beide proeven behaalden dus 1.041 personen de toestemming om te kunnen starten met de opleiding tot arts of tandarts. Onder de geslaagden bevonden zich ook een aantal studenten uit het vijfde jaar secundair onderwijs, evenals een aantal buitenlandse deelnemers. In Wallonië namen 3.101 studenten deel aan de oriënteringsproef. 1. Hebt u van de Gemeenschappen doorgekregen hoeveel jongeren in 2015 de opleiding tot arts of tandarts aanvatten? a) Hoeveel studenten vatten deze opleiding effectief in Vlaanderen aan? Wat is het aandeel aan buitenlandse studenten hierin? b) Wat is het aantal studenten dat effectief de opleiding is gestart aan één van de Waalse universiteiten? Wat is het aandeel buitenlandse studenten hierin? 2. Hoeveel artsendiploma's werden er uiteindelijk in 2015 door de Franstalige faculteiten geneeskunde afgeleverd? Hoeveel door de Vlaamse universiteiten? 3. Hoeveel RIZIV-nummers werden er in 2015 toegekend aan artsen afgestudeerd aan de Franstalige faculteiten? Hoeveel aan studenten afgestudeerd in Vlaanderen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B056
Publicatiedatum 28/12/2015, 20152016
Antwoord

Onderwijs is bevoegd voor de gegevens omtrent het aantal jongeren dat in 2015 de opleiding arts of tandarts aanvat, dit behoort niet tot mijn bevoegdheden. Ik verzoek u dan ook u tot de Gemeenschappen te richten die de authentieke bron zijn van die gegevens. Deze gegevens werden ons nog niet meegedeeld. Onderwijs is eveneens bevoegd voor de gegevens omtrent het aantal afgestudeerden in 2015, dit behoort niet tot mijn bevoegdheden. Ik verzoek u dan ook u tot de gemeenschappen te richten die de authentieke bron zijn van die gegevens. Om de artsencontingentering op te volgen halen we de gegevens uit het jaarverslag van de Planningscommissie. Het jaarverslag 2014 is sinds kort beschikbaar op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Planningcommission/index.htm Jaarverslag. Wat de RIZIV-nummers betreft, wil ik graag eerst de terminologie preciseren die een onderscheid maakt tussen RIZIV-nummers en contingentering. Er is geen regel noch mechanisme dat het aantal RIZIV-nummers per Gemeenschap beperkt. Alle artsen kunnen het RIZIV-nummer krijgen dat eindigt op 000. Ik veronderstel dat uw vraag verwijst naar de contingentering die betrekking heeft op de indiening van een nieuw stageplan om zich te specialiseren. Deze reglementering heeft enkel betrekking op de specialismen waarvoor terugbetaling in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering mogelijk is, en legt de quota's vast, verdeeld in functie van de Gemeenschap die het basisdiploma heeft uitgereikt. De contingentering heeft dus onrechtstreeks een impact op de RIZIV-nummers. De gegevens die u vraagt, maken deel uit van de opvolging van de contingentering die jaarlijks in het activiteitenrapport van de Planningscommissie gepubliceerd wordt. Het rapport 2014 kunt u raadplegen op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Planningcommission/index.htm Jaarverslagen. De gegevens 2015 zijn nog niet beschikbaar om de eenvoudige reden dat de stageplannen tot 31 december 2015 kunnen worden aangevat. Bovendien beschikken de kandidaten over een termijn van drie maanden om hun stageplan bij de bevoegde administratie in te dienen (sinds juli 2014 zijn dit de Gemeenschappen). Bijvoorbeeld, een arts die zijn stageplan in december 2015 aanvat, mag zijn stageplan indienen tot maart 2016. Er moet bovendien ook in een zekere termijn voorzien worden voor de administratieve verwerking en vervolgens voor het advies van de bevoegde erkenningscommissie. Uit ervaring blijkt dat de definitieve gegevens niet voor juni van het daaropvolgende jaar beschikbaar zijn. U vindt in tabel 1 hierboven het aantal RIZIV-nummers dat werd toegekend aan artsen in 2015 (vanaf 1 januari tot 28 september), opgesplitst per oorsprong van diploma. Voor de artsen met een Belgisch diploma, toont de eerste kolom het aantal RIZIV-nummers toegekend aan artsen afgestudeerd aan de Nederlandstalige faculteiten en de tweede kolom het aantal aan studenten afgestudeerd aan de Franstalige faculteiten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenSTUDENT | GENEESKUNDE | GEZONDHEIDSBELEID | TANDHEELKUNDE | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE