...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0427 - Zittingsperiode : 54


Auteur Valerie Van Peel, N-VA
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Het aantal raadplegingen op spoeddiensten.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Vorig jaar gaf het RIZIV meer dan 85 miljoen euro uit aan de spoedgeneeskunde, zo berichtte de Artsenkrant eind juli 2015. Ten opzichte van 2013 ging het om een toename van 5,5 %. Over een tijdsspanne van vijf jaar ging het zelfs over een toename van de kosten met zo'n 40 %. Ook het aantal patiŽnten dat de spoed raadpleegt, ging in stijgende lijn: in 2010 ging het om zo'n 3,31 miljoen, in 2014 om zo'n 4,45 miljoen raadplegingen. 1. Hoeveel spoeddiensten zijn er vandaag in BelgiŽ (opgesplitst per Gewest)? 2. Hoeveel raadplegingen op spoeddiensten vonden er de laatste vijf jaar in totaal plaats, opgesplitst per Gewest en per jaar? 3. Zijn er over deze periode van vijf jaar belangrijke verschillen merkbaar inzake het gebruik van spoeddiensten tussen bepaalde categorieŽn (volgens leeftijd, geslacht, opleiding, origine, enzovoort)? 4. Worden er ook gegevens bijgehouden over de aard van de kwetsuren/aandoeningen waarmee patiŽnten naar de spoed gaan? Zo ja, kan u per Gewest de evolutie hierin laten zien over de laatste vijf jaar?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B052
Publicatiedatum 30/11/2015, 20152016
Antwoord

De geboekte uitgaven betreffende honoraria voor dringende opvang in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg, bedragen inderdaad 85,109 miljoen euro in 2014. Er werd een aantal van 4,449 miljoen verstrekkingen geboekt. In tabel 1 (aantal verstrekkingen) en tabel 2 (geboekte uitgaven) van bijlage 1 wordt dit telkens uitgesplitst in 5 deelrubrieken: - Honoraria voor onderzoek: Anamnese, het klinische onderzoek, de eerste opvang en de oriŽntatie van de patiŽnt door de geneesheer-specialist die de permanentie verzekert. - Toeslag weekend, feestdag of nacht: Bijkomend honorarium wanneer de hierboven vermelde prestatie wordt uitgevoerd tussen 21 en 8 uur of zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur. - Honoraria bijgeroepen specialist Onderzoek in de lokalen van een erkende functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg door een geneesheer-specialist bijgeroepen door een geneesheer-specialist die de permanentie verzekert. - Toeslag weekend, feestdag of nacht bijgeroepen specialist Bijkomend honorarium wanneer de hierboven vermelde prestatie wordt uitgevoerd tussen 21 en 8 uur of zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur. - Dringende psychiatrische interventie Sinds 1 maart 2013 bevat de nomenclatuur een specifieke verstrekking voor de dringende psychiatrische interventie door een geneesheer-specialist in de psychiatrie voor een patiŽnt jonger dan 18 jaar. Het aantal contacten op spoeddiensten stemt ongeveer overeen met het aantal verstrekkingen met honoraria voor onderzoek, namelijk 2,561 miljoen in 2014. Het effectief aantal zal wat hoger zijn: in een aantal situaties wordt er enkel een honorarium voor bijgeroepen specialist geattesteerd zonder de aanrekening van het honorarium voor onderzoek door de specialist die de permanentie verzekert. Het aantal verstrekkingen voor dringende psychiatrische interventie is nog beperkt. Met het Akkoord 2011 besliste de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen om in 2011 de bijkomende honoraria voor weekend, feestdag of nacht opnieuw in te voeren. Een bedrag van 8,4 miljoen euro werd hiervoor voorzien. In gevolge het vorige Akkoord 2009-2010 waren deze honoraria op nul euro gebracht. Dit verklaart waaromde uitgaven urgentiegeneeskunde in 2011 sterker gestegen zijn dan tijdens de andere jaren. 1. Er zijn 131 erkende gespecialiseerde spoedgevallendiensten in BelgiŽ: - 15 in Brussel, - 66 in Vlaanderen en - 50 in WalloniŽ. 2. Voor het bepalen van het aantal contacten op spoeddiensten, beperken we ons tot het aantal verstrekkingen voor onderzoek door de geneesheer-specialist die de permanentie verzekert. In tabel 3 wordt dit aantal opgesplitst per Gewest voor de jongste vijf jaar op basis van de woonplaats van de patiŽnt. Het aantal verstrekkingen per 1.000 rechthebbenden wordt weergegeven in tabel 4. Deze gegevens werden niet gestandaardiseerd voor leeftijd en geslacht. 3. De RIZIV-gegevens bevatten leeftijd en geslacht van de rechthebbende, informatie over opleiding en origine is niet beschikbaar. Tabel 5 bevat het aantal verstrekkingen voor onderzoek per 1.000 rechthebbenen opgesplitst naar geslacht en per leeftijdsklasse van tien jaar. Het gemiddeld aantal patiŽntencontacten in spoedgevallendiensten ligt hoger voor mannen dan voor vrouwen. Het gebruik van de spoeddienst in functie van de leeftijd neemt af tot de leeftijdsgroep van 60-69 jaar, waarna dit sterk toeneemt. Vanaf de leeftijd van 90 jaar wordt gemiddeld 1 contact per 2 rechthebbenden vastgesteld. 4. Tabel 6 bevat de informatie over de aard van de kwetsuren/ aandoeningen. Deze gegevens werden berekend op basis van de MZG-registratie (Minimale Ziekenhuisgegevens). Dit omvat de registratie van alle patiŽnten wat niet overeenstemt met het aantal verstrekkingen in het kader van de verplichte ziekteverzekering.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenZIEKENHUIS | GEZONDHEIDSBELEID | GEZONDHEIDSVERZORGING | GENEESKUNDIGE NOODHULP