...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0426 - Zittingsperiode : 54


Auteur Goedele Uyttersprot, N-VA
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel De treinramp in Wetteren.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Op 4 mei was het twee jaar geleden dat in Wetteren een goederentrein met een chemische lading ontspoorde. Deze trein- en giframp eiste een mensenleven en er vielen een 200-tal gewonden. Bijna 2 000 omwonenden moesten geŽvacueerd worden. Ondertussen zijn de oorzaken die aan de basis lagen van deze ramp gekend. In het gerechtelijk onderzoek is ondertussen een nieuw bijkomend onderzoek gevraagd. De rechtzaak is dus nog niet voor direct. 1. Wat is de huidige stand van zaken in verband met: a) de verantwoordelijkheden van de ramp; b) het technisch dossier; c) het juridisch dossier; d) het medisch dossier? 2. Werden de slachtoffers ondertussen reeds allemaal vergoed? 3. Zijn er bijkomende medische complicaties bekend? 4. Werd alle schade geregeld? 5. Hoeveel werd er uiteindelijk uitbetaald? Graag een opsplitsing van lichamelijke/psychische en materiŽle kosten.


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B056
Publicatiedatum 28/12/2015, 20152016
Antwoord

Op uw vraag naar de huidige stand van zaken aangaande het medisch dossier en bekende bijkomende medische complicaties kan ik u meedelen dat het kabinet Volksgezondheid (Laurette Onkelinx) beslist had om een studie te financieren met betrekking tot tot de treinramp in Wetteren. De coŲrdinatie van deze studie gebeurt onder leiding het Universitair Ziekenhuis Gent en het Stedelijk Ziekenhuis Aalst (ASZ). Het WIV-ISP staat mee in voor het aanleveren van nuttige informatie vanuit de humane biomonitoringstudie. In deze observationele studie worden de volgende zaken onderzocht: - studie naar de symptomen, laboratoriumtesten en outcome van patiŽnten aangemeld op de spoedgevallendienst op basis van een dossieranalyse, - analyse van de impact van de ramp op de werking van de spoedgevallendiensten, - studie naar de plaats van thiocyanaat als parameter van blootstelling aan acrylonitril, - studie naar het gebruik van lactaatbepaling in de triage van patiŽnten met mogelijke blootstelling aan acrylonitril. Dit onderzoek werd aangevat eind 2014 en de verwerking van de resultaten van de analyse van de medische dossiers zit in een finaal stadium. Het rapport wordt begin 2016 verwacht. Deze studie beperkt zich tot de patiŽnten die zich tijdens de eerste acht dagen volgend op het incident hebben aangemeld op de spoedgevallendienst van ťťn van de 11 ziekenhuizen betrokken bij de primaire regulatie of de medische post. Zoals vermeld zal de studie onder andere een beeld geven van de frequentst gerapporteerde klachten, het voorkomen van ernstige intoxicatieverschijnselen, de toediening van antidota. Het betreft dus geenszins een lange termijn opvolging van (mogelijk) blootgestelde inwoners. Volgende preliminaire resultaten zijn momenteel beschikbaar: - in totaal werden 5718 medische dossiers gescreend - waarvan er 470 gerelateerd waren aan de ramp; - het ging hierbij om 436 patiŽnten. De frequentst gerapporteerde klachten bij aanmelding op de spoedgevallendienst waren irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen en aspecifieke klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid. Ook waren er patiŽnten die geen klachten vertoonden maar zich enkel ter controle aanboden op de spoedgevallendienst. Een zevental patiŽnten vertoonden ernstige intoxicatieverschijnselen waarvan er twee dienden opgenomen te worden op intensieve zorg. In totaal kregen 15 patiŽnten - post hoc een aantal onterecht - behandeling met het antidoot het antidoot hydroxocobalamine. Uit de analyse blijkt tevens dat het gebruik van de lactaattest als triage in de medische post performant was, in die zin dat geen enkele patiŽnt met een normale lactaatwaarde in een tweede tijd werd opgenomen in ťťn van de 11 omliggende ziekenhuizen. De database van voornoemde studie kan eventueel nog dienstig zijn voor longitudinaal vervolgonderzoek, mocht daartoe een aanleiding zijn. Aangezien het gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak en de omstandigheden van de treinramp en uitspraken over resulterende schadeclaims tot de bevoegdheid van het gerecht behoort, kan u begrijpen dat ik me onthoud van enige reactie op de andere vragen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenSCHADEVERGOEDING | ONGEVAL BIJ HET VERVOER | CHEMISCH PRODUCT | BURGERBESCHERMING | GOEDERENVERVOER | VERVOER PER SPOOR