...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0425 - Zittingsperiode : 54


Auteur Emmanuel Burton, MR
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Diabetici in BelgiŽ. - Actieplannen.
Datum indiening10/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Diabetes is een evolutieve chronische stofwisselingsziekte die wordt gekenmerkt door een verstoorde bloedsuikerspiegel. Het is een verraderlijke, sluipende aandoening zonder ziekteverschijnselen, die constante waakzaamheid vergt en, hoewel patiŽnten wel behandeld kunnen worden, ongeneeslijk is.† Het verwoestende effect van diabetes mag niet uit het oog worden verloren, want er kunnen ernstige verwikkelingen (hart- en vaatziekten, infectieziekten, enz.) optreden indien de ziekte niet strikt wordt opgevolgd. Hoewel diabetes weinig bekend is bij het grote publiek, dreigt de ziekte alsmaar meer inkt te doen vloeien. Volgens de Internationale Diabetesfederatie (IDF) is er immers een ware epidemie op komst. † Wereldwijd wordt het aantal diabetici op 387 miljoen geschat, en tegen 2035 zouden er nog eens 205 miljoen bijkomen. Europa telt thans 52 miljoen diabetici, en tegen 2040 zouden dat er 100 miljoen kunnen zijn. Eťn op de 20 (d.w.z. ongeveer een half miljoen) Belgen zou aan diabetes lijden en de vooruitzichten laten veronderstellen dat hun aantal exponentieel zal blijven toenemen. En dan heb ik het nog niet over diegenen die zich zonder het te weten in een voorstadium van diabetes bevinden. Volgens de IDF werd de ziekte bij 46,3 procent van de diabetici wereldwijd nog niet gediagnosticeerd. In BelgiŽ weet naar schatting 1 op de 3 diabetici niet dat hij of zij de ziekte heeft. Dat is een verontrustende vaststelling, die aantoont dat de bevolking zich dringend bewust moet worden van deze problematiek. De risico's van diabetes worden onderschat en door die algemene onwetendheid wordt de diagnose bij veel diabetici pas laat gesteld. Men zou die vicieuze cirkel kunnen doorbreken door afdoende en volgehouden preventie. 1. Gelet op die verbijsterende cijfers is het niet overdreven te stellen dat we op een tikkende tijdbom zitten. Welke initiatieven worden er in dat verband ontwikkeld? 2. Men heeft het vaak - en terecht - over tabak, alcohol, kanker en aids, maar te weinig over diabetes. Zult u sensibiliseringscampagnes op touw zetten? 3. Hoe zou men de screening kunnen verbeteren?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

De heer Burton stelt pertinente vragen die in hoofdzaak over het preventiebeleid inzake diabetes gaan. De preventieve gezondheidszorg en gezondheidsopvoeding zijn echter bevoegdheden van de Gemeenschappen. Vragen 2 en 3 moeten dus aan het bevoegde niveau gesteld worden. Wat vraag 1 betreft is er naast de primaire preventie van diabetes - een bevoegdheid van de Gemeenschappen - ook de taak van het beleid om chronische complicaties van diabetes, eens de diabetes gediagnosticeerd, te vermijden of zo lang mogelijk uit te stellen. Wat dat laatste betreft, nam de federale overheid de volgende maatregelen. 1. Er is het welgekende systeem van de "conventies", waarbij alle patiŽnten met type 1 diabetes, of met gevorderde type 2 diabetes die meer dan 2 insuline-injecties per dag vereist, kunnen genieten van een opvolging en educatie door een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk assistenten. De opvolging houdt een strikte screening voor chronische complicaties in, om deze in een vroeg stadium vast te stellen en adequaat te behandelen. De insuline, het benodigde materiaal voor zelfregulatie en de educatie, wordt gratis ter beschikking gesteld. Indien een striktere regulatie van de diabetes nodig is, kan een behandeling met een insulinepomp opgestart worden. Sinds september 2014 kunnen patiŽnten, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een systeem van continue monitoring van de glycemie. Al deze maatregelen hebben als doel de insuline-behandelde diabetes zo goed mogelijk te regelen en op die manier complicaties te voorkomen. 2. Voor patiŽnten met type 2 diabetes bij wie behandeling met orale geneesmiddelen niet langer volstaat om de diabetes te regelen, en een behandeling met injecteerbare geneesmiddelen nodig wordt, werd het zogenaamde "zorgtraject type 2 diabetes" opgestart in 2009. Hierbij engageren de patiŽnt, zijn huisarts en de specialist zich tot een gezamenlijke en gecoŲrdineerde aanpak van de diabetes. De patiŽnt krijgt op die manier toegang tot materiaal voor zelfregulatie, tot educatie en tot opvolging door diŽtisten en podologen. 3. Recent werd voor de patiŽnten met type 2 diabetes die niet met injecteerbare geneesmiddelen behandeld worden een zogenaamd "voortraject" uitgewerkt. In verschillende fases is het de bedoeling van dit voortraject om de werking van de diabetespas te optimaliseren en om uiteindelijk alle patiŽnten met diabetes toegang te geven tot educatie en bewegingsadvies. Op die manier wordt de patiŽnt reeds in het vroegste stadium meester over zijn diabetes. 4. Ten slotte moet de aandacht gevestigd worden op de geÔntegreerde visie op de zorg voor chronische zieken die momenteel uitgewerkt wordt. Centraal hierbij is het belang van empowerment van de chronisch zieke, onder andere door educatie. In dit kader kwam de InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid in februari 2014 tot een protocolakkoord over het gezondheidsbeleid inzake chronische zieken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenDIABETES | INFORMATIE | GEZONDHEIDSBELEID | ACTIEPROGRAMMA