...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0423 - Zittingsperiode : 54


Auteur Eric Thiťbaut, PS
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Risico's van tatoeages en piercings.
Datum indiening09/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Zoals u weet zijn tatoeages en piercings in onze samenleving steeds meer gangbaar. Tatoeagestudio's komen op als paddenstoelen uit de grond - ons land telt er naar verluidt meer dan 1.000 - en dan zijn er ook nog personen die hun diensten thuis of in privťtattooshops aanbieden. Met dat succes neemt ook het aantal incidenten en misslagen toe. Het is me niet ontgaan dat er de jongste maanden klachten opduiken van klanten die hun tatoeŽerder verantwoordelijk stellen voor mislukte tekeningen, grove nalatigheden of verontrustende infecties. Het beroep van tatoeŽerder wordt gereglementeerd door een koninklijk besluit van 2005, dat voorziet in een aantal verplichtingen, maar er worden nog altijd overtredingen vastgesteld. Het vaakst gaat het over beroepsbeoefenaars die onderhuidse implantaten inbrengen, tatoeages aanbrengen op minderjarige klanten zonder de toestemming van de ouders, apparaten gebruiken die niet aan de voorwaarden voldoen, geen waarschuwingsaffiches uithangen, de klant geen informedconsentformulier aanbieden, of hun activiteit niet hebben aangegeven. 1. Welke voorzorgsmaatregelen moeten de beroepsbeoefenaars nemen en aan welke verplichtingen zijn ze onderworpen? 2. Heel wat beroepsbeoefenaars betreuren dat er momenteel een juridische lacune bestaat wat de opleiding tot tatoeŽerder betreft. Volgens verscheidene bronnen zijn er personen die als tatoeŽerder aan de slag gaan zonder dat ze zelfs maar een basiskennis tekenen hebben. a) Wat is daar precies van aan? b) Zou het niet opportuun zijn dat een diploma of specialisatie in tatoeage verplicht wordt gesteld voor wie deze activiteit wil verrichten? 3. a) Wat zijn de resultaten van de al uitgevoerde controles op de toepassing van het koninklijk besluit van 2005? b) Bent u van plan de controles te verscherpen? 4. Denkt u eraan nieuwe verplichtingen in te schrijven in het koninklijk besluit van 2005, teneinde de klanten beter te beschermen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

1 en 2. Het koninklijk besluit van 25 november 2005 reglementeert tatoeages en piercings op een aantal vlakken. Het koninklijk besluit bevat geen bepalingen die betrekking hebben op de tekenvaardigheid van tatoeŽerders aangezien de wetgeving ontworpen werd vanuit het standpunt van de volksgezondheid. De registratie van deze beoefenaars bij de FOD Volksgezondheid houdt in dat iedereen die tatoeages of piercings aanbrengt of wil aanbrengen zich bij mijn diensten moet registreren. Zo beschikt mijn administratie over een gegevensbank die toelaat om snel informatie over de regelgeving door te sturen of de professionals te waarschuwen voor mogelijke verdachte producten die op de markt aanwezig zouden zijn. De professionals worden geacht de klanten volledig te informeren over de mogelijke risico's en contra-indicaties van tatoeages of piercings en over de nodige verzorging voor een goede wondgenezing. De hygiŽnische omstandigheden in de ruimte waarin de operatie wordt uitgevoerden het gebruik van reinigings- en sterilisatiemateriaal moeten beantwoorden aan de regels van het besluit van 2005. Het besluit voorziet ook in de verplichting voor de professionals om een opleiding over de hygiŽneregels te volgen die volgende aspecten omvat: basisconcepten van ontsmetting en steriliteit, correct gebruik van steriel materiaal, infectie en bloedingsrisico's, eerste hulp, behandeling van afvalstoffen, universele hygiŽneprincipes, en het onderhoud van de lokalen en meubilair. Als de beoefenaar slaagt voor het examen aan het einde van de opleiding krijgt hij een attest van slagen waardoor hij, zodra de procedure zal zijn ingevoerd, een erkenning van de FOD Volksgezondheid kan krijgen. 3. In 2014 heeft de controledienst binnen de administratie 133 tatoeage- en piercingsalons gecontroleerd. De meest terugkerende problemen waren: i) overschreden vervaldatum van inkt en naalden; ii) geen geschreven toestemmingsformulier in twee exemplaren dat door de klant is ondertekend; iii) geen zichtbare informatie omtrent gezondheidsrisico's in de wachtzaal/ werkruimte; iv) oneffen of niet te reinigen vloeren of muren; v) niet-verwijderd afval in de werkruimte. De dienst gaat in het bijzonder na of er een (realistische) ingrediŽntenlijst op de verpakking van de tatoeage-inkten staat, en of de houdbaarheid aangegeven is. De meeste beoefenaars houden rekening met de opmerkingen die bij een controle aan het licht komen en meestal schikken ze zich daarnaar. 4. Op basis van tien jaar ervaring met en controle van de reglementering inzake tatoeage en piercing, en rekening houdend met de evolutie in de sector zal ik het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings evalueren en desgevallend aanpassen. Hoofdbedoeling blijft om de veiligheid van burgers en beoefenaars zo goed mogelijk te waarborgen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | BEROEPSKWALIFICATIE | GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID | GEBRUIKEN EN TRADITIES