...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0421 - Zittingsperiode : 54


Auteur Daniel Senesael, PS
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Antibioticamisbruik.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De Belgen hebben nog nooit zoveel geneesmiddelen geslikt, en het geneesmiddelengebruik blijft maar toenemen. Nochtans kost antibioticamisbruik volgens specialisten jaarlijks aan ruim 2.600 mensen het leven. Om de strijd aan te binden met die probleemsituatie stelt de voorzitter van de Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid, Herman Goossens, voor dat ziekenhuizen die hun doelstelling inzake correct antibioticagebruik niet bereiken, financieel zouden worden gestraft. 1. Bent u voorstander van de invoering van zo een systeem van financiële sancties ter beperking van het antibioticamisbruik in de ziekenhuizen? Zo ja, hoe zou dat systeem in de praktijk functioneren? 2. Welke andere maatregelen kunnen er worden overwogen om deze problematiek aan te pakken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B052
Publicatiedatum 30/11/2015, 20152016
Antwoord

1. Het invoeren van een systeem van financiële sancties moet worden overwogen wanneer het evident is dat het ziekenhuis zich niet houdt aan de voorstellen ter verbetering van het antibioticagebruik ingevoerd door het strategisch plan 2014-2018. Vooreerst moet onderstreept worden dat professor Goossens verkeerd geciteerd werd in Le Soir. Hij heeft de gelegenheid gehad zijn standpunt te verduidelijken tijdens een debat op de RTBFradio. Een beleid moet gebaseerd zijn op evidentie. Daarom zal eerst worden onderzocht 'in welke mate ziekenhuizen antibiotica voorschrijven. De punt prevalentie studie naar antimicrobieel gebruik en resistentie (PPS), die werd uitgevoerd door BAPCOC in het voorjaar 2015, zal hiertoe inzicht verschaffen. Verschillende, door het strategische plan vastgelegde kwaliteitsindicatoren werden bevraagd en worden nu geanalyseerd. Hierbij kan gedetailleerd rekening worden gehouden met geografische, institutionele en patiëntenkarakteristieken. Ziekenhuizen zullen een gepersonaliseerde feedback krijgen van hun eigen PPS-resultaten die ze kunnen vergelijken met gelijkaardige ziekenhuizen.   Op basis van deze studie zal blijken hoever zij nog verwijderd zijn van de kwaliteitsindicatoren die in het BAPCOC strategisch plan 2014-2018 werden vastgelegd. Ziekenhuizen zullen via de antibioticabeleidsdeskundigen (waarvoor de federale overheid jaarlijks 3,6 miljoen euro uitgeeft) gevraagd worden hun voorschrijfpraktijken van therapeutische en profylactische antibiotica te verbeteren. Herhaalde PPS (om de drie maand) beogen verbeterpraktijken en bijsturing op ziekenhuisniveau waar nodig. Dit model heeft zeer goed gewerkt in de Schotse ziekenhuizen. 2. Andere mogelijke maatregelen: - sensibiliseringsactiviteiten, bijvoorbeeld door bijscholing van de verschillende medische disciplines, apothekers en verpleegkundigen op niveau van het ziekenhuis; - benutten van de verschillende communicatiekanalen, bijvoorbeeld communicatie via duidelijke boodschappen op intranet, campagnes, etc.; - sensibilisering bij het grote publiek, bijvoorbeeld door middel van een campagne zoals deze die ik eind 2014 gelanceerd heb; - inspelen op bepaalde lokale noden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenZIEKENHUIS | ANTIBIOTICUM | GEZONDHEIDSBELEID