...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0420 - Zittingsperiode : 54


Auteur Kattrin Jadin, MR
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Spoedafdelingen.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Onlangs liet u weten dat u een onderzoek wil laten uitvoeren naar de werking van de spoedafdelingen van de ziekenhuizen, om misbruik door zowel de patiënten als de ziekenhuizen op te sporen. Een van de wanpraktijken bestaat erin dat mensen soms een ziekenwagen laten komen, gewoon om niet in de wachtruimte hun beurt te moeten afwachten; de ambulanciers stellen dit soort van misbruik geregeld vast. Die handelwijze van patiënten is zeer gevaarlijk, want terwijl de ambulanciers uitrukken voor een vals noodgeval, kan een veel dringender geval misschien geen hulp krijgen. In de geneeskunde kan een minuut het verschil tussen leven en dood betekenen. 1. Bent u op de hoogte van de praktijk van de valse noodgevallen? 2. Hoe zal u de noodoproepen die minder belangrijk zijn dan de echte noodgevallen vergoeden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B052
Publicatiedatum 30/11/2015, 20152016
Antwoord

Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een medisch probleem is het voor hemzelf als slachtoffer of voor zijn omgeving soms moeilijk in te schatten of het al of niet over een echte medische urgentie gaat. Een voor de gezondheidszorgbeoefenaar kleine wonde met minimaal bloedverlies, kan voor de leek heel angstaanjagend zijn. Ik zou dan ook zeer voorzichtig willen omspringen met de omschrijving "misbruik". Teneinde de echte urgentiegraad te bepalen wordt er bij de oproep aan het hulpcentrum 100 al een eerste telefonische triage en regulatie gedaan. De 2de evaluatie komt er bij aankomst van de interventieploeg: ziekenwagen, PIT of MUG. En een derde evaluatie is er bij aankomst in de spoedgevallendienst waar er opnieuw een triage gebeurd. Het is dus niet per definitie zo dat personen binnengebracht per ziekenwagen voorrang krijgen binnen de behandelketen; deze parameter maakt zelfs geen deel uit van de triagealgoritmen die in gebruik zijn binnen de spoedgevallenzorg. Personen die dus toch zouden proberen een prioritiare behandeling te bekomen door oneigenlijk gebruik te maken van het 100-systeem zullen zeer waarschijnlijk van een kale reis terugkeren, alsnog lang moeten wachten in de wachtzaal, een bijkomende kost vaststellen in de factuur van de ziekenwagen en hun spoedconsultatie. Al deze elementen samen zijn ontradend om misbruik zoals u het aanhaalt terug te dringen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | EERSTE HULP | GEZONDHEIDSVERZORGING | GENEESKUNDIGE NOODHULP