...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0415 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Het aantal verslaafden in België.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Uit cijfers van uw voorganger bleek dat het problematisch drinken op zeven jaar tijd met maar liefst 34 % zou zijn gestegen. Ook het aantal hulpaanvragen inzake heroïnegebruik en gokproblemen nam toe in de afgelopen jaren, althans dat kon men allemaal nalezen in het jaarverslag van de CAD Limburg, van het jaar 2009. Meer dan 5 jaar geleden dus. Daarom is het misschien nuttig om de meest recente cijfers over het ganse land eens op te vragen en naast elkaar te leggen. 1. Kan u een idee geven van het jaarlijks aantal hulpaanvragen van verslaafden in de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? Zijn er al cijfers bekend voor 2015? 2. Kan u eveneens een idee geven van de regionale spreiding van het aantal verslaafden in die periode, voor het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 3. Om welke verslaving ging het? Hoeveel percent verslaafd aan drugs? Aan drank? Aan gokspelen? Zijn er andere verslavingen die meespelen? 4. Graag ook een idee van de gemiddelde leeftijd van de verslaafden? Zit daar een evolutie in? Gaan steeds jongere mensen experimenteren met drugs bijvoorbeeld? 5. Kan u een idee geven van de globale kostprijs van de behandeling van verslaafden in 2010? Zijn er bedragen bekend of becijferd voor 2011, 2012, 2013 en 2014?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B052
Publicatiedatum 30/11/2015, 20152016
Antwoord

De gegevens betreffen de geregistreerde ziekenhuisopnames van 2010-2012. Gegevens van latere jaren zijn momenteel nog niet beschikbaar. De cijfers werden afgeleid uit de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) en uit de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG). Uit de MPG worden alle verblijven in psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ in rekening genomen en in de MZG alle verblijven in niet-psychiatrische ziekenhuizen. Omdat er geen unieke patientenidentificatie mogelijk is in de betreffende registratiesystemen dient rekening gehouden te worden met mogelijke heropnames. Dit betekent dat eenzelfde persoon mogelijk meerdere keren wordt meegeteld in de cijfers. 1. Zie hieronder. 2. Zie tabellen 1 en 2. 3. Zie tabellen 3 - 6. 4. Zie tabellen 7 - 10. In deze tabellen werd nicotine verslaving uit de categorie "drug" verwijderd. Bij deze gegevens moet rekening gehouden worden met het moment waarop het probleem aanleiding geeft tot een ziekenhuisopname. 5. De globale kostprijs van de behandeling van verslaafden aan illegale drugs, alcohol en medicatie wordt geschat op basis van de opnameduur (in dagen) in een ziekenhuis en de ligdagprijs van een ziekenhuis. Dit afhankelijk van het type instelling (algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis of initiatieven beschut wonen). Deze schatting is gebaseerd op de methode ontwikkeld door de Universiteit van Gent in het kader van het onderzoek "Drugs in Cijfers III" (Vander Laenen, F., De Ruyver, B., Christiaens J., Lievens D. Drugs In Cijfers III: Onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in België, Academia Press, 2012). In tabel 10 vindt u de gemiddelde schattingen, met andere woorden de schattingen gebaseerd op een gemiddeld aantal dagen hospitalisatie voor een primaire diagnose met betrekking tot illegale drugs, alcohol en psychoactieve medicatie en het aantal ligdagen voor een primaire en/of secundaire diagnose in verband met illegale drugs, alcohol en psychoactieve medicatie. Deze schattingen werden gemaakt voor 2011, 2012 en 2013. De hospitalisatiedagen zijn berekend via de minimale psychiatrische gegevens (MPG) en de minimale ziekenhuisgegevens (MZG). Vermits de MPG en MZG niet altijd beschikbaar zijn voor de laatste jaren, werden de uitgaven voor 2011 berekend op basis van de MPG en MZG uit respectievelijk 2011 en 2010, terwijl de uitgaven voor 2012 en 2013 werden berekend op basis van de MPG en MZG van respectievelijk 2012 en 2011. De ligdagprijzen daarentegen zijn altijd deze van het betrokken jaar.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenALCOHOL | KANSSPEL | GEZONDHEIDSBELEID | DRUGVERSLAVING | GEESTELIJKE GEZONDHEID