...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0546 - Zittingsperiode : 54


Auteur Goedele Uyttersprot, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Actiedag tegen woninginbraken "1 dag niet".
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Op 11 december 2014 vond de eerste editie plaats van de actiedag "1 dag niet". Kan het één dag zonder woninginbraken? Met dit initiatief werd de burger aangemoedigd om acties te ondernemen om op die manier de eigen buurt veiliger te maken. Op deze nationale actiedag werd de strijd aangegaan tegen woninginbraken in België. Het was een actie om naar uit te kijken, wetend dat er in ons land meer dan 200 keer per dag wordt ingebroken, wat aan de maatschappij meer dan 350 miljoen euro kost. De eerste editie was een groot succes, met meer dan 350 preventie-initiatieven en meer dan 300 deelnemende gemeenten. Ook zag men die dag een lichte daling van het aantal inbraken. Daarom kan de actie op een vervolg rekenen op 13 november 2015. 1. Kunt u volgende gegevens meedelen voor 2013, 2014 en 2015? a) Hoeveel personen werden aangehouden naar aanleiding van een inbraak? b) Voor hoeveel personen leidde dit tot een effectieve veroordeling? c) Hoeveel aangehouden personen hebben de Belgische nationaliteit? d) Hoeveel personen komen uit een EU-lidstaat en hoeveel van buiten een EU-lidstaat? 2. Wordt er al gebruik gemaakt van een sporenonderzoek? Worden deze gegevens opgeslagen in een databank? 3. Is er door een betere sensibiliseringscampagne op het gebied van inbraakpreventie in 2014 een positieve evolutie merkbaar in 2015 (wat de voorlopige cijfers betreft), in het aantal inbraken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1 en 3. In bijlage worden de statistieken, zoals aangeleverd door de statistisch analisten verbonden aan het College van procureurs-generaal, weergegeven. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). 2. Er wordt uiteraard sporenonderzoek gedaan bij een woninginbraak. Momenteel worden deze sporen voornamelijk in lokale databanken verzameld, maar een nationale sporendatabank (SDB) is in ontwikkeling in de schoot van de federale gerechtelijke politie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | CRIMINALITEIT | OPENBARE VEILIGHEID | DIEFSTAL | STRAFVERVOLGING