...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0545 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Correctionele rechtbanken. - Aantal veroordelingen.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Graag had ik volgende cijfergegevens gekend. 1. Het aantal veroordelingen voor weerspanningheid uitgesproken door correctionele rechtbanken (per rechtsgebied) voor de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 (eerste helft). 2. Het aantal veroordelingen uitgesproken door correctionele rechtbanken (per rechtsgebied) voor "smaad" in de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015 (eerste helft).


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

De veroordelingscijfers voor de misdrijven "Weerspannigheid" en "Smaad" kunnen worden verstrekt via de gegevensbank van de veroordelingsstatistieken. Die gegevensbank van de veroordelingsstatistieken komt voort uit de gegevensbank van het Centraal Strafregister. Het Centraal Strafregister codeert de bulletins van in kracht van gewijsde gegane beslissingen, die worden overgezonden door de griffies van hoven en rechtbanken die recht spreken in strafzaken. Wel is het zo dat die codering tot dusver met enige vertraging gepaard gaat. De cijfers voor de jaren 1995 tot 2005 zijn definitief. De cijfers voor de jaren 2006 tot 2013 houden aldus het risico op een onderschatting van de realiteit in vanwege die achterstand bij de registratie van de veroordelingsbulletins in het Centraal Strafregister. De verstrekte cijfers moeten dan ook omzichtig worden geïnterpreteerd. De bijgaande tabellen geven het aantal veroordelingen wegens het misdrijf "Weerspannigheid" en wegens het misdrijf "Smaad", die uitgesproken zijn door de correctionele rechtbanken en die in kracht van gewijsde zijn gegaan, voor de jaren 2012 tot 2013. Deze cijfers zijn uitgesplitst volgens de gerechtelijke arrondissementen. De gegevens voor 2014 zullen ten vroegste eind december 2015 beschikbaar zijn. Extractie: augustus 2015 Datum van aanmaak van het verslag: 28 september 2015 Extractie: augustus 2015 Datum van aanmaak van het verslag: 28 september 2015

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFRECHTSPRAAK | STRAFSANCTIE