...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0544 - Zittingsperiode : 54


Auteur Christoph D'Haese, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel "Match-fixing" binnen het tennis- en voetbalmilieu.
Datum indiening10/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Zowel binnen het tennismilieu als binnen het voetbalmilieu gonst het van de geruchten over al dan niet vermeende gevallen van "match-fixing". Bij de diensten van het parket van onder meer Antwerpen, Mechelen, Brussel, Brugge en Oudenaarde zouden momenteel een aantal dossiers in onderzoek zijn waarbij steeds een gelijkaardige modus operandi wordt gehanteerd. Tientallen personen - vooral met een heel specifiek profiel (Armeense afkomst, financieel aan de grond, geen eigen inkomen, geen tewerkstelling, geen toekomst, enzovoort) dewelke kunnen worden beschouwd als "malafide economische gelukzoekers" of "gemanipuleerde handlangers" (ook wel "mules" genaamd) - zetten (andermans?) geld in op verschillende tennis- en/of voetbalwedstrijden. Het is duidelijk dat de voormelde "handlangers" de wedstrijden waarop wordt gewed niet zelf kiezen, maar gebruik maken van spiekbriefjes en telefonische ondersteuning. Er bestaan zeer duidelijke indicaties dat in groep wordt geageerd en die personen zich kost wat het kost wensen te onttrekken aan de dienstige vaststellingen. Sport - alsook de ermee gerelateerde gokactiviteiten - mag nooit verworden tot fora waar internationale misdaadkartels vrijelijk wedstrijden zouden kunnen manipuleren om te komen tot onaanvaardbare, onverklaarbare (winstkansen statistisch haast onmogelijk te verklaren, want bij 10 gokbeurten wint men minimaal 8 keer (sic)) en derhalve illegale winsten, en in elk geval dient ook elke vorm van witwas beteugeld te worden. 1. Op 18 september 2014 vond de Conventie over "match-fixing" en "good governance" in de sport plaats, hetgeen resulteerde in het Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden. Bent u, als minister van Justitie, bereid deze Conventie te ondertekenen? 2. a) Kan u een overzicht geven van het aantal lopende onderzoeken, het aantal verdachten en de amplitude van het recentelijk, opnieuw, opgedoken criminaliteitsfenomeen van "match-fixing"? b) Hoe wordt dit aangepakt via de lokale parketten, dan wel het federale parket? 3. Heeft de u een actieplan en/of overlegmoment(en) voorzien met de belangrijkste actoren om het fenomeen van "match-fixing" in concreto aan te pakken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B049
Publicatiedatum 09/11/2015, 20152016
Antwoord

1) Ik ben als minister van Justitie bereid om deze conventie te ondertekenen. 2a) Naar het aantal lopende onderzoeken, aantal verdachten, en amplitude van het recentelijk fenomeen van matchfixing: het federaal parket coördineert actueel diverse opsporingsonderzoeken in het tennismilieu. Gelet op het geheim karakter van deze onderzoeken en teneinde de afwikkeling ervan niet te hypothekeren, kunnen desaangaande geen verdere gegevens worden verstrekt. 2b) Sedert de invoering van het meldpunt 'voetbalfraude', fungeert het federaal parket als aanspreekpunt voor fraude en matchfixing in het voetbalmilieu, en werkt het nauw samen met de voetbalcel van de Federale Politie. De actie van de beide actoren bestaat in de alertheid voor de problematiek en vergaring van expertise inzake sport gerelateerde fraude, in eerste instantie deze verbonden aan het voetbalmilieu. Wat betreft het voeren van strafonderzoeken speelt de normale wisselwerking tussen het federaal parket en de lokale parketten, d.w.z. dat het federaal parket optreedt zolang de feiten niet exact localiseerbaar zijn in België en in een later stadium het overleg met de territoriaal bevoegde procureur uitkomst geeft over welk parket zich gelast. Daarbuiten is de coördinerende en internationaal faciliterende taak van het federaal parket een constante. 3) Het fenomeen "match-fixing" wordt nauw opgevolgd in overleg met de Gewesten, bevoegd voor sport. Op 23 november 2015 organiseert de Benelux in samenwerking met de Kansspelcommissie een studiedag over het fenomeen met een intentieverklaring tot samenwerking tussen de drie landen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | FRAUDE | BEROEPSSPORT | STRAFVERVOLGING | GEORGANISEERDE MISDAAD
Vrije trefwoordenVOETBAL