...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0539 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De controle van de vennootschappen.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Voor het economisch weefsel van BelgiŽ in het algemeen en zeker voor Vlaanderen in het bijzonder, zijn zelfstandigen en kmo's zeer belangrijk. Als men alleen al het aantal eenmanszaken en kleine en middelgrote vennootschappen dat ons land rijk is optelt, kan men niet anders dan besluiten dat de economie en de economische groei op het conto van deze kleine en middelgrote ondernemingen mag worden geschreven. Het is dan ook zaak om de evoluties in deze goed in kaart te kunnen brengen. 1. Hoeveel vennootschappen waren er respectievelijk in 2007, 2010, 2013 en 2014 actief in BelgiŽ in het algemeen, en de diverse Gewesten in het bijzonder? 2. Hoeveel bedrijven met meer dan 50 werknemers bevatten deze cijfers? 3. a) Hoeveel vennootschappen, opgesplitst in BelgiŽ en de Gewesten, werden er in 2007, 2010, 2013 en 2014 gecontroleerd? b) Indien hierin (grote) verschillen zouden bestaan, welke is daarvan dan de oorzaak? 4. Hoeveel dossiers werden in 2007, 2010, 2013 en 2014, opgesplitst in BelgiŽ en de Gewesten, door de controlecentra geopend inzake btw en vennootschapsbelasting?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B056
Publicatiedatum 28/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Hierna kan het geachte lid een cijferoverzicht vinden van alle vennootschappen vermeld in het Wetboek van vennootschappen met zowel een handels- als burgerlijk doel, zoals medegedeeld door de Kruispuntbank van Ondernemingen: 2 tot 4. Deze deelaspecten vallen binnen de bevoegdheidsdomeinen van de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel en de minister van FinanciŽn, belast met bestrijding van de fiscale fraude, waarnaar verwezen wordt. (zie uw vraag nr. 573 van 19 oktober 2015)

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenKLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMING | ECONOMISCH BELEID | FISCALE CONTROLE | VENNOOTSCHAP