...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0530 - Zittingsperiode : 54


Auteur Paul-Olivier Delannois, PS
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Websites voor onlinesportweddenschappen.
Datum indiening03/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Het gaat de aanbieders van onlineweddenschappen in België voor de wind. In 2013 tekenden ze een groei van 1.300 procent op. Die spectaculaire groei is het logische gevolg van de regularisatie van de sector in 2011, waarbij heel wat aanbieders een vergunning kregen. Etienne Marique, de voorzitter van de Kansspelcommissie, verklaarde in de krant Le Soir van 21 augustus 2015 dat de Kansspelcommissie heel wat klachten ontvangt van spelers en dat het daarbij meestal kwetsbare personen betreft. Ik ben van oordeel dat men gemakkelijk verslaafd kan raken aan die spelen, die de klok rond toegankelijk zijn en waarbij de speler onbegrensd en zo vaak hij wil kan inzetten op allerlei sportwedstrijden. Bovendien groeit de reclame voor dergelijke websites explosief, zoals u al wel zult hebben gemerkt. Volgens Le Soir nemen de websites de helft van het reclamebudget dat door de hele kansspelsector in België wordt uitgegeven, voor hun rekening. Het is dan ook duidelijk dat de regularisatie van 2011 niet volstaat in de strijd tegen misbruiken in de sector. Het probleem is dat de Kansspelcommissie minder middelen krijgt (sinds kort heeft ze nog maar twee in plaats van vijf politieagenten in dienst). Grootschalige, efficiënte controleoperaties zijn dan ook moeilijker geworden. In het artikel in Le Soir wordt aangegeven dat er maatregelen in studie zijn om de sector beter te reguleren en de spelers beter te beschermen. Zo zouden onder meer de logingegevens via een koppeling met het Rijksregister kunnen worden gecontroleerd (om meervoudige aanmeldingen te voorkomen en de toegang tot dergelijke websites te ontzeggen aan minderjarigen). Een andere maatregel betreft de beperking van de reclame voor kansspelen. Kunt u nadere toelichting geven over die maatregelen? Wanneer zullen ze ten uitvoer worden gebracht?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B052
Publicatiedatum 30/11/2015, 20152016
Antwoord

Sinds mijn aantreden pleit ik ervoor om de identiteit van de online spelers te controleren aan de hand van de beschikbare gegevens in het Rijksregister. De verbinding werd sinds twee maanden gerealiseerd en momenteel is men bezig met het controleren van alle aangemaakte identiteiten op fouten. Momenteel wordt een opkuisplan ontwikkeld om de fouten recht te zetten en de meervoudige accounts van eenzelfde speler te schrappen. Er duiken inderdaad steeds meer reclamecampagnes op in het straatbeeld. Om deze toegenomen reclameboodschappen het hoofd te bieden, heeft de Kansspelcommissie een ontwerp van Convenant opgesteld voor ethische en verantwoorde reclame en marketing van kansspelen. Dit ontwerp is momenteel het voorwerp van bespreking met de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame. Sociaal verantwoorde reclamevoering is het streefdoel. De tekst bevat een gedragscode en aanbevelingen inzake reclame die door alle betrokken partijen zouden moeten worden nageleefd. Alle betrokken actoren (vergunde gokoperatoren, de mediasector, hulpverleningsorganisaties, consumentenorganisaties, en zo meer) zullen de mogelijkheid krijgen zich over het ontwerp van Convenant uit te spreken. Daar naast zullen een aantal beperkingen naar periodiciteit van de reclame gereglementeerd worden via koninklijk besluit.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIAAL LEVEN
Eurovoc-descriptorenKANSSPEL | SOCIAAL LEVEN | INTERNET | INTERNETSITE