...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0317 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nele Lijnen, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Vernietiging cultureel erfgoed.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Islamitische Staat (IS) vernielt kostbaar cultureel erfgoed. Hierin is het droevig lot van de antieke stad Palmyra gekend. Naast het vernielen van erfgoed, wordt soms een deel ervan verkocht aan privťcollecties zodat IS fondsen kan verwerven. 1. Welke maatregelen worden genomen om dit te stoppen op internationaal vlak? 2. Welke maatregelen neemt BelgiŽ ter zake ? 3. Hoe staat de regering tegenover het Unite for Heritage-programma van UNESCO dat op 29 juni 2015 gepresenteerd werd? Werden er naar aanleiding van dit programma, extra maatregelen genomen? 4. Welke evolutie kende de Belgische wetgeving sinds de ratificatie van de Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property in 2009 ?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B067
Publicatiedatum 21/03/2016, 20152016
Antwoord

1. Een belangrijk deel van het rijke Syrische en Iraakse culturele patrimonium wordt vandaag vernietigd, voornamelijk door ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant). Naast de vernietiging van erfgoed, waarvan het hoofddoel is de identiteit van de andere uit te roeien, is er ook een illegale handel in cultuurgoederen die een financieringsbron is voor de betrokken terroristische organisaties, hoewel die eerder beperkt is in vergelijking met de andere financieringsbronnen van ISIL, zoals de verkoop van petroleum en verder afpersing en belastingen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nam op 12 februari 2015 resolutie 2199 aan, die mede werd gesponsord door BelgiŽ, en betrekking heeft op de handel in cultuurgoederen uit SyriŽ en Irak als bron van financiering van ISIL, het al-Nusra Front en alle andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die gelinkt zijn aan Al Qaida. Deze resolutie heeft tot doel de internationale gemeenschap te mobiliseren in de strijd tegen de handel in cultuurgoederen die op illegale wijze uit Irak zijn gehaald sinds augustus 2010 en uit SyriŽ sinds maart 2011. Unesco, Interpol en het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Misdaad moeten elk in hun respectievelijke bevoegdheidsdomeinen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen deze fenomenen. Een side-event, dat plaatsvond in de rand van de opening van de 70e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en waaraan BelgiŽ deelnam, heeft deze organisaties toegelaten om hun strategieŽn tegen deze fenomenen uiteen te zetten. In dit verband steun ik het Unesco-programma waarnaar u verwijst, "United for Heritage", dat als doel heeft een tegenbericht te zenden tegen de retoriek van ISIL die een onderscheid maakt tussen een "goede" en een "slechte" cultuur. BelgiŽ zet zich samen met andere staten overigens al actief in - voornamelijk in het kader van de anti-IS-coalitie - met het oog op de strijd tegen de haatpropaganda die door IS wordt verspreid. 2. Na de goedkeuring van Veiligheidsraadresolutie 2199 hebben mijn diensten de bevoegde Belgische autoriteiten, in het bijzonder de Federale Politie en de Douane, gesensibiliseerd aangaande deze problematiek in het kader van de werkgroep die ze piloteren aangaande de financiering van terroristische groepen actief in SyriŽ en Irak. In het kader van het Voorzitterschap van het Comitť van Ministers van de Raad van Europa, kwamen de ministers bevoegd voor cultureel erfgoed van 22 tot 24 april 2015 samen om de "oproep van Namen" te lanceren die de moedwillige vernietiging van cultureel erfgoed in de wereld, en de handel die daarmee in verband staat, veroordeelt. Tijdens het Belgische Voorzitterschap van het Comitť van het verdrag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van gewapende conflicten, dat eindigde eind 2014, heeft BelgiŽ zich ook zeer actief getoond, met name inzake de versterking van capaciteiten van het secretariaat en inzake de ontwikkeling in BelgiŽ van het blauwe schild, een internationaal erkend onderscheidingsteken dat cultuurgoederen die beschermd moeten worden in gewapende conflicten identificeert. Ten slotte financierde Vlaanderen ter waarde van 170.000 euro een internationale bijeenkomst van experten, die plaatsvond van 26 tot 28 mei 2014 onder auspiciŽn van Unesco, met het oog op het mobiliseren van de steun van de internationale gemeenschap om Syrisch cultureel erfgoed te beschermen. 3. Wat de tenuitvoerlegging betreft van het Verdrag van 1970 inzake de maatregelen die moeten worden genomen tegen de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen, geratificeerd door BelgiŽ in 2009, verwijs ik u naar mijn bevoegde federale collega en mijn collega's van de gewest- en gemeenschapsregeringen. Ze zullen ook een meer gedetailleerd antwoord kunnen geven op de specifieke initiatieven die binnen het kader van hun bevoegdheid werden genomen.

 
Eurovoc-descriptorenCULTUREEL ERFGOED | BUITENLANDS BELEID | SYRIE | TERRORISME | UNESCO | VANDALISME