...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0313 - Zittingsperiode : 54


Auteur Peter De Roover, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel De opname van Syrische vluchtelingen door de Golfstaten en Saudi-ArabiŽ.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Via verschillende internationale en sociale media wordt er kritiek geuit op de Golfstaten zoals Koeweit, Bahrein, de Emiraten en ook Saudi-ArabiŽ. Deze islamitische staten hebben tijdens de huidige vluchtelingencrisis nog geen enkele Syrische vluchteling asiel gegeven. De afwezigheid van ook maar een begin van opvang van vluchtelingen in landen die zich, beter dan JordaniŽ bijvoorbeeld, kunnen veroorloven om iets te doen, is moeilijk te verantwoorden. Volgens de nieuwszender BBC is er ondanks de vele duizenden oproepen via sociale media geen enkel signaal dat de Golfstaten zinnens zouden zijn vluchtelingen op te nemen. 1. Is er reeds internationaal overleg geweest met de Golfstaten en/of Saudi-ArabiŽ om Syrische vluchtelingen op te vangen? a) Zo ja, wat zijn de obstakels die de noodzakelijke solidariteit tegenhouden? b) Zo neen, kan u samen met uw Europese ambtgenoten hierover van gedachten wisselen? 2. BelgiŽ wordt wereldwijd geroemd voor zijn uitstekende diplomatieke kwaliteiten. Kunnen wij in deze kwestie een voortrekkersrol spelen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B050
Publicatiedatum 16/11/2015, 20152016
Antwoord

De Syrische vluchtelingencrisis is een internationale humanitaire ramp en staat als dusdanig hoog op de Belgische en Europese politieke agenda. Saoedi-ArabiŽ en andere Golfstaten zoals Koeweit horen reeds, via hun bijdragen aan internationale organisaties en/of via hun budgethulp aan landen zoals JordaniŽ en Libanon, bij de belangrijkste donorlanden voor humanitaire hulp voor de Syrische vluchtelingencrisis.†† Volgens het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen verblijven er momenteel tussen 500.000 en 1 miljoen SyriŽrs in Saoedi-ArabiŽ en zijn dat vooral arbeidsmigranten. In deze groep bevinden zich geen of nauwelijks Syrische vluchtelingen. Hoewel Saoedi-ArabiŽ geen verdragspartij is aan de Geneefse conventie ter bescherming van de vluchtelingen past het een relatief liberale verblijfsvergunningspolitiek toe voor SyriŽrs. Sinds 2011 blijken hun verblijfsvergunningen namelijk automatisch te worden verlengd. Hoewel de rol van die landen niet genegeerd mag worden, pleit BelgiŽ bilateraal en in Europees verband voor verdere verdieping van hun betrokkenheid en voor een constante dialoog over dat thema. BelgiŽ heeft het onderwerp sinds september 2015 ter sprake gebracht binnen de EU, zowel in de regio als in Brussel om over het thema een dialoog met de betrokken landen te bevorderen. Ook gaf ik instructies aan onze ambassades in de Golflanden om dit onderwerp in hun bilaterale politieke contacten aan te kaarten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenSAOEDI-ARABIE | BUITENLANDS BELEID | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | SYRIE | GOLFSTATEN