...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0312 - Zittingsperiode : 54


Auteur Benoit Hellings, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Homofobe uitspraken van de kardinaal-staatssecretaris.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Bij de bekendmaking van de resultaten van het Ierse referendum over het homohuwelijk noemde kardinaal Parolin, staatssecretaris van het Vaticaan, deze evolutie van de wetgeving een nederlaag voor de mensheid. De kardinaal die deze uitspraak deed, is bij de Heilige Stoel bevoegd voor politieke en diplomatieke aangelegenheden en is dus een sleutelfiguur in de katholieke kerk. Hij wordt vaak beschouwd als de eerste minister van de Staat Vaticaanstad, want hij vertegenwoordigt de paus in de betrekkingen van Vaticaanstad met andere landen. Dit is niet alleen een kaakslag voor de mondiale holebigemeenschap, met zijn uitspraken stelt de kardinaal ook de facto het beleid ter discussie dat in een aantal landen wordt gevoerd en homoseksuelen dezelfde rechten toekent als heteroseksuelen. Ons land heeft wat dat betreft een voortrekkersrol gespeeld en daar mogen wij trots op zijn. Met uitspraken zoals de voornoemde worden de meest verregaande discriminaties gerechtvaardigd en zelfs de gruweldaden waarvan holebi's het slachtoffer zijn in de vele landen waar hun rechten met voeten worden getreden of waar zij simpelweg geen rechten hebben. Dergelijke uitlatingen zijn dus onaanvaardbaar. 1. Werd de nuntius ontboden naar aanleiding van de uitlatingen van de eerste minister van Vaticaanstad? 2. Hebt u deze kwestie al besproken met Vaticaanse ambtgenoten of diplomaten naar aanleiding van uw veelvuldige formele en informele contacten in het licht van de vervanging van de huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel? Zo ja, welk standpunt neemt België in?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B064
Publicatiedatum 29/02/2016, 20152016
Antwoord

De positie van België over discriminatie op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit is duidelijk. We spelen een voortrekkersrol inzake LGBTI-rechten. Bovendien is het een van de prioriteiten van de "mensenrechtenpijler" van ons buitenlands beleid en een onderwerp dat wij opnemen in onze diplomatieke contacten op de manier die wij het meest nuttig achten. Telkens wanneer een initiatief genomen wordt dat een achteruitgang voor de rechten van LGBTI in derde landen inhoudt, heeft België op de gepaste wijze zijn afkeuring kenbaar gemaakt. In Ierland zijn de meest recente ontwikkelingen eerder van een positieve aard en wij zien dat graag gebeuren. De uitlatingen van kardinaal Parolin veranderen daar niets aan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenSEKSUELE MINDERHEID | BUITENLANDS BELEID | VATICAANSTAD | DISCRIMINATIE OP GROND VAN SEKSUELE GEAARDHEID