...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0261 - Zittingsperiode : 54


Auteur Caroline Cassart-Mailleux, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel E-aanrijdingsformulier.
Datum indiening10/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Bij een auto-ongeluk moet er een aanrijdingsformulier worden ingevuld. De papieren versie zoals wij die vandaag kennen, zal in de komende maanden worden vervangen door een app. Volgens de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen (Assuralia) zou die app vanaf het einde van dit jaar beschikbaar zijn. 1. Bevestigt u die informatie? 2. Hoe werkt die app precies? 3. Zal de app dezelfde juridische waarde hebben als het papieren formulier? 4. Wat zijn, behalve het praktische aspect ervan, de voordelen van deze maatregel, zowel voor de verzekerde als voor de verzekeraar? 5. Zullen de papieren aanrijdingsformulieren daarmee op middellange termijn verdwijnen? 6. Zal de wetgeving aangepast worden, zodat de wetteksten inhaken bij deze evolutie op technologisch vlak?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B052
Publicatiedatum 30/11/2015, 20152016
Antwoord

De parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot die van mijn collega, J. Galant, minister van Mobiliteit (Vraag nr. 931 van 14 december 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenONGEVAL BIJ HET VERVOER | VERVOERBELEID | WEGVERKEER | AUTOVERZEKERING | ELEKTRONISCH DOCUMENT | DIGITALE TECHNOLOGIE