...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0380 - Zittingsperiode : 54


Auteur Caroline Cassart-Mailleux, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Economisch verlies voor de wapensector als gevolg van de weigering van bepaalde luchtvaartmaatschappijen om hobbywapens te vervoeren.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Na zelf door de wapensector benaderd te zijn, ben ik zo vrij mij tot u te wenden om opheldering te vragen in verband met de doorvoer van hobbywapens. Sommige luchtvaartmaatschappijen weigeren - naar eigen zeggen uit ethische overwegingen - colli met hobbywapens te vervoeren. Die weigering heeft aanzienlijke gevolgen voor de handelscontracten in de wapensector. 1. a) Welke wet- en regelgeving is in dit kader van toepassing? b) Verschilt die niet naargelang van de wapentypes en het gebruik ervan? 2. Beschikt u over dezelfde informatie? Hoe verklaart u dat er op die manier een rem wordt gezet op de economische ontwikkeling en de buitenlandse handel? 3. Zou er geen overleg moeten worden georganiseerd met de stakeholders, te weten de wapensector, de luchtvaartmaatschappijen, de logistieke sector, enz.?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1 en 3. Hierbij deel ik u mee dat de vragen met betrekking tot de wetgeving inzake vervoer van goederen niet onder mijn bevoegdheid vallen, maar tot de bevoegdheid behoren van mevrouw Jacqueline Galant, minister van Mobiliteit (Vraag nr. 835 van 22 oktober 2015). 2. Wat de vraag betreft over de mogelijke gevolgen voor de handel in vrijetijdswapens, kan ik het geachte lid meedelen dat mijn diensten enkel invoer- en uitvoervergunningen opmaken voor de internationale transporten van wapens ten behoeve van het Belgische leger en de federale politie. Voor de invoer- en uitvoervergunningen voor wapens voor ondernemingen zijn de gewestelijke vergunningsdiensten bevoegd. Bijgevolg beschik ik niet over de cijfergegevens om de mogelijke gevolgen van beperkingen op het vervoer door de luchtvaartmaatschappijen te kunnen inschatten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenECONOMISCH BELEID | VUURWAPEN | LUCHTVERVOER