...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0379 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Het gebruik van kredietkaarten voor gewone uitgaven.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Steeds meer mensen gebruiken een kredietkaart voor kleine aankopen, soms voor bedragen van maar 10 of 20 euro. De stijging van het gebruik van kredietkaarten, ook voor kleine consumpties, is een gevolg van de promotie door de winkels zelf, door de kredietverstrekker en zou ook een gevolg zijn van de toenemende werkloosheid, waardoor betalingen in de tijd worden gespreid. 1. Hoeveel kredietkaarten voor niet-handelaars waren er in omloop in de laatste vijf jaar? Zijn er al cijfers bekend voor 2015? 2. Hoeveel handelingen, geldbewegingen dus, gebeuren op jaarbasis met deze kredietkaarten? 3. Wat is het gemiddeld ontleend bedrag via die kredietkaarten? 4. Hoeveel consumenten hebben meer dan twee kredietkaarten? Bestaan daar statistieken over? 5. Kan u ook een gewestelijke opdeling geven van het kredietkaartgebruik? 6. Welk percentage van consumenten kwam uiteindelijk in de loop van de jaren in terugbetaalproblemen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Wat betreft de kredietkaarten in omloop voor niet-handelaars, kan ik het geachte lid volgende cijfergegevens (Bron: ECB/NBB) mededelen: - 2010: 4,315 miljoen - 2011: 4,298 miljoen - 2012: 4,450 miljoen - 2013: 4,356 miljoen - 2014: 3,930 miljoen. De daling van 426.000 (2014 ten opzichte van 2013) is waarschijnlijk toe te schrijven aan de nieuwe wijze van informatieverzameling die sinds de gegevens 2014 gebeurt op basis van de Verordening (EU) nr. 1409/2013 van de Europese Centrale Bank van 28 november 2013 betreffende betalingsstatistieken. 2 tot 5. Dergelijke cijfergegevens zijn niet beschikbaar. 6. Ik heb daar geen cijfergegevens van ter beschikking. In het algemeen kan ik het geachte lid enkel doorverwijzen naar de statistische gegevens van de Nationale Bank van België voor wat betreft de Centrale voor Kredieten aan Particulieren(CKP). Daarin zijn de wanbetalingen opgenomen inzake "kredietopeningen" die vallen onder de wetgeving inzake consumentenkredieten. Het uitgebreid statistisch verslag van 2014 is ter beschikking op de website van de NBB.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenKREDIET | ELEKTRONISCH BETAALMIDDEL | ECONOMISCH BELEID