...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0378 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Starters en beginnende ondernemers.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Iedereen die het bedrijfsleven van dichtbij volgt, weet hoe belangrijk het is dat er voldoende instroom van nieuwe, jonge, frisse starters en beginnende ondernemers is. Want nieuwe startende ondernemingen moeten de uitval van oude ondernemingen opvangen. Het is daarom van groot belang dat men over voldoende cijfermateriaal beschikt om de evolutie per Gewest en per bedrijfstak te volgen. 1. Kan u een idee geven van het aantal starters, beginnende ondernemers tijdens de laatste vijf jaar, met cijfers per Gewest? Hoeveel starters dus in het Vlaams Gewest, in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 2. Kan u een idee geven van het aantal starters over die verschillende jaren in de landbouw? In de visserij? In de industrie? In de handel? In de vrije beroepen? In de diensten? En in diverse beroepen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Tabel 1 verdeelt de oprichtingen van bedrijven, meer bepaald de eerste onderwerping van ondernemingen aan de btw-code over de Gewesten. Daarnaast zijn er in België btw-plichtige bedrijven met een maatschappelijke zetel op een adres in het buitenland, die voornamelijk gevestigd zijn in de ons omringende landen. Hun aantal is in 2014 gegroeid naar 2.705 bedrijven. Bepaalde wijzigingen in de btw-code zoals de onderwerping van 1.900 kabinetten van notarissen en gerechtsdeurwaarders in 2012 en van de 14.500 advocaten in 2014 aan de btw hebben een opwaartse impact gehad op de cijfers. De onderwerping van deze bedrijven aan de btw-code gaat immers niet gepaard met de creatie van nieuwe ondernemingen. Hierbij wordt gewezen op het administratief karakter van deze cijferdata. Tabel 1. Regionale verdeling van de oprichtingen van bedrijven voor de periode 201-2014 2. De sectorale verdeling in tabel 2 toont voor 2014 dat de sectoren van de groot- en kleinhandel met 13.560 en de bouwsector met 10.580 oprichtingen zowat één derde van de bedrijfscreaties voor zich nemen. De btw-onderwerping van de beroepsgroepen van notarissen en gerechtsdeurwaarders in 2012 en van de advocaten in 2014 is duidelijk waarneembaar voor de bedrijfsoprichtingen in de groep 69 rechtskundige dienstverlening van Nace 2008. Tabel 2. Verdeling van de oprichtingen van bedrijven over de activiteitsectoren voor de periode 2010-2014

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenONDERNEMINGSBELEID | ECONOMISCH BELEID | STARTENDE ONDERNEMING