...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0377 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel De evolutie van het aantal acquisities en samenwerkingsverbanden.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Een aantal waarnemers van het economisch gebeuren denken dat de economisch-financiŽle crisis in Europa gezorgd heeft voor een aantal opportuniteiten op de markt van de acquisities en samenwerkingen tussen ondernemingen (joint ventures en andere). Andere waarnemers denken dan weer dat het tegenovergestelde het geval is, en dat de crisis er net zou voor hebben gezorgd dat er minder acquisities en samenwerkingsverbanden tot stand zouden zijn gekomen. 1. Hoeveel acquisities waren er tijdens de laatste vijf jaar in BelgiŽ? 2. Heeft u al cijfers voor de eerste maanden van dit jaar? 3. Hoe zit het met de samenwerkingsverbanden tussen kmo's in BelgiŽ? Zijn er cijfers voor de betrokken jaren? 4. Zijn er al cijfers inzake samenwerkingsverbanden voor de eerste maanden van dit jaar? 5. Kan u ook een indicatie geven in welke bedrijfssectoren deze acquisities en samenwerkingsverbanden vooral plaats vonden? 6. Zijn er cijfers betreffende de regionale spreiding van acquisities/samenwerkingsverbanden?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B087
Publicatiedatum 05/09/2016, 20152016
Antwoord

De gebruikte gegevensbron is de Kruispuntbank van Ondernemingen. Enkel de gegevens voor de ondernemingen met minder dan 50 werknemers (kmo's) werden in aanmerking genomen. 1. Het geachte lid vindt hieronder de jaarlijkse cijfers van de overgenomen ondernemingen voor de jaren 2008 tot 2014, uitgesplitst volgens economische activiteit. Deze cijfers weerspiegelen slechts gedeeltelijk het fenomeen van de acquisities. Ze dekken bepaalde verrichtingen niet die met acquisities vergelijkbaar zijn, maar waarover mijn diensten geen informatie in hun databases hebben (bijvoorbeeld overname van een bedrijfstak, overdracht van handelsfondsen, vereffening gevolgd door een overname, enz.). (zie tabel in bijlage). 2. De gegevens van de eerste maanden van dit jaar (2015) zijn niet beschikbaar. 3. tot 5. Samenwerkingsverbanden zijn overeenkomsten tussen privťbedrijven. Daarover worden geen statistieken opgemaakt. Er bestaan bovendien verschillende vormen (franchising, vrijwillige keten, inkoopvereniging, industriŽle uitbesteding of uitbesteding van diensten, enz.), waardoor het moeilijk is om een duidelijk zicht te hebben op het aantal samenwerkingsverbanden. 6. Wat de regionale spreiding van acquisities betreft, beschikken we slechts over gegevens van de laatste drie jaren (zie tabel in bijlage). De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenECONOMISCHE CONCENTRATIE | COMMERCIELE SAMENWERKING | ONDERNEMING | ECONOMISCH BELEID | CONSORTIUM