...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0376 - Zittingsperiode : 54


Auteur Peter Dedecker, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel De website "bel-me-niet-meer.be".
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In antwoord op een vraag van collega Delannois (PS) stelt u dat momenteel een dertigtal onderzoeken gevoerd worden door de economische inspectie naar aanleiding van 1.189 klachten in 2013, 1.299 in 2014 en 858 in de eerste helft van 2015. Een niet onaanzienlijk aantal, waarvan een groot aantal blijkbaar ouder dan twee jaar, van bij de creatie van de wettelijke basis in 2013. Wanneer werden die onderzoeken opgestart en hoe gaan deze precies in hun werk? Hoeveel zijn er reeds afgerond, met welke gevolgen? Hoeveel zijn er nog lopende? Welke acties worden hierin ondernomen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

De onderzoeken werden in 2013 opgestart. Vooreerst wordt nagegaan of de klager zich effectief op de 'bel-me-niet-meer'-lijst heeft ingeschreven en vervolgens wordt bij de verkoper nagekeken of deze, of het callcenter dat in opdracht van hem werkt, de telefoonnummers die worden opgebeld voorafgaandelijk heeft vergeleken met de telefoonnummers die op de bel-me-niet-meer'-lijst voorkomen. Voor de handhaving van de betrokken regelgeving kan er een proces-verbaal van waarschuwing of een pro justitia worden opgesteld. De inbreuken worden bestraft met een geldboete van 26 tot 10.000 euro (maal 6 krachtens de opdeciemen). In zeer ernstige gevallen kan er een vordering tot staken worden ingesteld. Er werden tot nu toe 47 onderzoeken afgerond die aanleiding hebben gegeven tot het opstellen van 23 processen-verbaal van waarschuwing en 23 pro justitia's. Er werd tevens 1 vordering tot staken ingesteld. Er zijn momenteel 12 onderzoeken lopende.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenECONOMISCH BELEID | RECLAME | TELEFOON | INTERNETSITE
Vrije trefwoordenKLACHT