...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0374 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Inbreuken op de wetgeving betreffende de arbeidsduur.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

De vakbondsorganisaties trokken de politici al meermaals aan hun mouw over de inbreuken op de wetgeving betreffende de arbeidsduur. Tijdens de koopjesperiode en wanneer de inventaris wordt gemaakt, kunnen afwijkingen worden toegestaan, maar daarbuiten moeten de werkgevers de wettelijke regeling in acht nemen. De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten moet nagaan hoe een en ander op het terrein wordt toegepast. Kunt u me cijfers bezorgen in verband met de controles die de federale administratie in dat verband uitvoert? 1. Hoeveel controles werden er in de onderscheiden activiteitssectoren uitgevoerd en hoeveel inbreuken werden er in voorkomend geval vastgesteld tijdens de jongste vijf jaar, en indien mogelijk tijdens de jongste tien jaar? 2. Welke politieke lessen trekt u uit die cijfers? 3. Het is algemeen bekend dat de situatie in de distributiesector erg problematisch is. Welke initiatieven hebt u genomen om het tij te keren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B054
Publicatiedatum 14/12/2015, 20152016
Antwoord

U vindt als bijlage een tabel met de controles uitgevoerd door het Toezicht op de sociale wetten, in bepaalde sectoren waaronder de distributiesector. Gezien de wil van de regering en van de sociale partners om de nadruk te leggen op de strijd tegen de grote sociale fraude en sociale dumping, heeft het Toezicht op de sociale wetten zijn controle "op eigen initiatief" inzake arbeidsduur moeten beperken om meer tijd te maken voor verschillende acties in de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Dit kan het kleinere volume van de controles rechtvaardigen. Het is vanzelfsprekend dat individuele klachten over arbeidsduur niet zullen lijden onder deze situatie. Zij zullen altijd grondig onderzocht worden door deze inspectiedienst. Tot slot zullen de vragen met betrekking tot de zondagsopeningen of arbeidsflexibiliteit in deze sector gewoon behandeld worden door de sociale partners in de schoot van het bevoegd paritair comité. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenDETAILHANDEL | OVERHEIDSTOEZICHT | ARBEIDSRECHT | ARBEIDSDUUR | CONTROLEORGAAN | ARBEID