...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0364 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Opdrachten gegund aan advocaten(kantoren). - Regelgeving. - Overzicht.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Werd er voor de materies die tot uw bevoegdheid behoren sinds het begin van deze legislatuur een beroep gedaan op advocaten(kantoren)? 2. Zo ja: a) voor welke opdrachten werd een beroep gedaan op advocaten(kantoren); b) welke (gunnings)procedure werd daartoe gevolgd; c) welke advocaten(kantoren) betreft het en wat waren de criteria om deze advocaten(kantoren) te selecteren; d) wat was de totale kostprijs voor deze opdracht(en)? Graag ook een opsplitsing per advocaat/advocatenkantoor; e) waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1 en 2. a) Ja, voor de vertegenwoordiging van de Staat voor rechtbanken en voor juridische analyses. 2. b) en c) Geschillen inzake administratieve geldboeten worden behandeld door mr. J. Beauthier voor de Franstalige geschillen en mr. M. Van Reybrouck voor de Nederlandstalige geschillen. Voor andere geschillen worden gespecialiseerde advocaten aangeduid. Er is een lijst van advocaten met een specialisatie in één of meerdere rechtsgebieden opgesteld. Elke advocaat opgenomen in de lijst en elke advocaat waarop voor de eerste keer beroep wordt gedaan, krijgt een voorstel tot samenwerking. Daarbij wordt verzocht een curriculum vitae en een schriftelijke motivatie op te sturen met volgende elementen: - beroepservaring; - deskundigheid in bepaalde materies; - kennis van de werking van de overheid; - beheersing van de landstalen; - mogelijkheid om dossiers met een spoedeisend karakter te behandelen; - beschikbaarheid. Daarnaast worden het uurtarief en de berekeningsmodaliteiten van de onkosten gevraagd. Op grond van de verkregen objectieve gegevens, worden de dossiers vergeleken en wordt de opdracht toegewezen in functie van de aard en het belang van de zaak. Hieronder vindt u de lijst van advocaten en kantoren sinds het begin van deze legislatuur: mr. Beauthier Jacques Eubelius Stibbe Nautadutilh Gerard Associés Leurquin en Vennoten Guido Zians Andrea Van Eeckhoutte, Taquet Clesse Clesse - Deprez - Neuprez Claes Engels Buyle Legal mr. De Meulemeester Dirk Lienart et Associés DTJ Draps et Oosterbosch Coteaux mr. Christiaan Delporte Bloom Law. 2. d) en e) De betaalde erelonen sinds 19 juni 2014 bedragen 508.751,67 euro. De uitgaven zijn terug te vinden in de begroting van het departement "23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" bij de Organisatie Afdelingen 40; Activiteitenprogramma 40; Basisallocatie 12.11.01, onder de benaming "Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven".

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | MINISTER | OVERHEID | ADVOCAAT
Vrije trefwoordenCONSULTANCY | KOSTEN