...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0363 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Failliete zelfstandigen. - Vergoedingen.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De faillissementverzekering bestaat al jaren, en ik herinner mij dat de jongste jaren ook minstens één keer een uitbreiding werd gemaakt van het toepassingsveld van deze verzekering, en dat een wetsontwerp van de vorige regering hieromtrent in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd besproken en goedgekeurd. Ik herinner mij echter ook dat de faillissementverzekering in het verleden bepaald weinig werd aangesproken - hoewel het aantal faillissementen dramatisch steeg - en dat hierbij steevast de vraag werd opgeworpen of het bestaan van deze verzekering wel voldoende bekend was bij het ruime publiek. 1. Kan u concreet opgeven hoeveel zelfstandigen en bedrijven in 2010 failliet gingen? In 2011, 2012, 2013 en 2014? Zijn er al cijfers voor de eerste maanden van 2015? 2. Kan u eveneens een regionale spreiding opgeven van de faillissementen? 3. Hoeveel zelfstandigen konden als gefailleerde een beroep doen op andere tegemoetkomingen, zoals de werkloosheidsuitkering? Kan u cijfers voorzien per gevraagd jaar en per regio? 4. Hoeveel bedrijven kwamen in aanmerking voor de aanvullende verzekering tegen faillissement en hoeveel deden effectief een beroep op deze aanvullende verzekering?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

De statistiek van het aantal faillissementen van ondernemingen is gebaseerd op het ondernemingsregister van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium en als aanvullende bron de aangiften van de rechtbanken van Koophandel. De uitsplitsing volgens gewest gebeurde naar de plaats van de maatschappelijke zetel. 1. Het geachte lid vindt hieronder het aantal faillissementen uitgesplitst volgens rechtsvorm voor de jaren 2010 tot 2015. De cijfers voor 2015 zijn enkel voor de eerste zeven maanden van het jaar. 2. Het geachte lid vindt hierbij een overzicht van het aantal faillissementen voor de jaren 2010 tot 2015 uitgesplitst per gewest. De cijfers van 2015 zijn enkel voor de eerste zeven maanden van het jaar. 3. Noch de FOD Economie, noch de RVA beschikt over gegevens in verband met uitkeringen voor zelfstandigen getroffen door een faillissement. Ik kan haar wel doorverwijzen naar mijn collega's de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (Vraag nr. 205 van 22 oktober 2015) en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Vraag nr. 500 van 22 oktober 2015). 4. Mijn administratie beschikt niet over gegevens in verband met verzekeringen tegen faillissementen. Ik kan haar wel doorverwijzen naar mijn collega de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (Vraag nr. 205 van 22 oktober 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenFAILLISSEMENT | ECONOMISCH BELEID | VERZEKERING | ZELFSTANDIG BEROEP