...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0362 - Zittingsperiode : 54


Auteur Leen Dierick, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Prijsaanduidingen. - Klachten.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Uit een onderzoek van Test Aankoop blijkt dat het op voorhand inwinnen van informatie bij de aankoop van een nieuwe bril niet zo eenvoudig is. Zo zijn er grote prijsverschillen tussen diverse types van progressieve glazen en is het van belang dat de opticien voldoende informatie geeft over de verschillende types en hun prijs. Het is voor de consument vaak moeilijk om prijzen tussen verschillende optiekzaken te vergelijken aangezien de informatie die zij krijgen in verband met het merk, type, verdunning en behandelingslagen te beknopt is. Het boek "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het WER voorziet onder meer een aantal algemene verplichtingen tot informatie van de consument waaronder het verstrekken van de totale prijs van het product aan de consument op een duidelijke en begrijpelijke wijze vooraleer een consument wordt gebonden door een overeenkomst. Daarnaast, in het kader van de prijsaanduiding, moet de prijs schriftelijk en ondubbelzinnig aangeduid worden en moet deze aangeduide prijs de totaal te betalen prijs zijn. 1. Hoeveel klachten heeft de Economische inspectie de voorbije vijf jaar ontvangen in verband met de prijsaanduiding? 2. Kan u een opdeling geven waarover de klachten precies gaan? Wat waren de voornaamste klachten? Bij welke sectoren? 3. Voert de FOD Economie ook geregeld controles uit omtrent de prijsaanduiding? Zo ja, hoeveel controles werden de voorbije vijf jaar uitgevoerd? Welke sectoren werden gecontroleerd? Werden er inbreuken vastgesteld? Indien ja, hoeveel?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. De Economische Inspectie heeft in de periode van 1 januari 2011 tot 30 augustus 2015 2.283 klachten over prijsaanduiding ontvangen, namelijk: - 341 in 2011, - 885 in 2012, - 348 in 2013, - 451 in 2014 en - 258 in 2015. 2. De drie sectoren waarop die klachten het vaakst betrekking hebben, zijn: - voedingsmiddelen, - textielproducten/ schoenen en - cafés/ restaurants. De klachten gaan voornamelijk over het ontbreken van prijsaanduiding of over het feit dat de prijs die moet worden betaald niet overeenstemt met de geafficheerde prijs. 3. Inderdaad, deze wetgeving maakt het voorwerp uit van vele controles en vele sancties door de Economische Inspectie. Van 1 januari 2010 tot 31 december 2014 werden er 27.837 controles verricht; - er werden 4.678 processen-verbaal (pv) en - 2.687 processen-verbaal van waarschuwing (pvw) opgesteld, verdeeld als volgt: De controles worden uitgevoerd op basis van de analyse van individuele klachten, volgens het jaarprogramma van sectorale onderzoeken en tot slot op basis van initiatieven van de agenten op het terrein. Zo worden alle sectoren gecontroleerd in functie van de noden die worden vastgesteld bij het markttoezicht.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenECONOMISCH BELEID | PRIJS | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
Vrije trefwoordenKLACHT