...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0361 - Zittingsperiode : 54


Auteur Paul-Olivier Delannois, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Faillissement van de kledinggroep Boum.
Datum indiening03/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Ik vernam uit de pers dat de kledinggroep Boum op maandag 13 juli 2015 de boeken heeft neergelegd bij de rechtbank van koophandel te Doornik. De groep bezit een discountkledingwinkelketen met 13 winkels in Henegouwen. De magasins Boum zijn heel bekend in de streek. Ze verkopen betaalbare kleding. De textielsector ontsnapt jammer genoeg niet aan de economische crisis die al sinds 2008 woedt, en die nu het einde betekent van deze winkelketen. Als er geen overnemer gevonden wordt, moeten de winkels de deuren sluiten. Deze faillissementsaanvraag bedroeft me, want een hele streek, mijn streek, zal er de terugslag van ondervinden: Henegouwen. Bovendien staan de banen van 45 voltijdequivalenten rechtstreeks en zeker ook onrechtstreeks op de tocht Alleen de winkel in Doornik, die onder franchise draait, blijft open. Bent u op de hoogte van dat faillissement? Zo ja, weet u of er kandidaat-overnemers zijn?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B132
Publicatiedatum 06/10/2017, 20162017
Antwoord

Mijn administratie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is niet op de hoogte van de failliet verklaarde vennootschappen. Zij heeft evenmin de bevoegdheid inzake het beheer van de faillissementen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenDETAILHANDEL | FAILLISSEMENT | PROVINCIE HENEGOUWEN | KLEDINGINDUSTRIE | ECONOMISCH BELEID