...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0074 - Zittingsperiode : 54


Auteur Benoît Friart, MR
Departement Eerste minister
Sub-departement Eerste minister
Titel DAV. - Meetrapport 2014.
Datum indiening24/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/10/2015

 
Vraag

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) heeft onlangs zijn meetrapport 2014 gepubliceerd. In dat rapport worden de federale regelgeving en de projecten met een positieve of negatieve impact op de administratieve lasten in 2014 geanalyseerd; de focus ligt meer bepaald op de initiatieven van de federale overheid om een bedrijfsvriendelijk klimaat te creëren. Uit het rapport blijkt dat de lasten zijn afgenomen met 400 miljoen euro, en dat 16,4 procent van die lastenvermindering toe te schrijven is aan de introductie van nieuwe regelgeving of de wijziging van de vigerende regelgeving. Voor de burgers bedraagt de lastendaling ongeveer 174 miljoen euro, voor de ondernemingen ongeveer 226 miljoen euro. In een persbericht verklaart het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO): "Gelet op de 5,13 miljard euro, dat is 1,37% van het bbp, aan administratieve lasten die, volgens de raming van het Federaal Planbureau in zijn verslag van 2012, aan de ondernemingen werden opgelegd, zijn de behaalde resultaten mager en blijft er nog heel wat werk voor de boeg!" Het VBO is tevreden met het verrichte werk, maar is van mening dat een en ander niet toereikend is. In het licht van de doelstelling van 30 procent lastenvermindering, zo preciseert het VBO, "is het zeer belangrijk zich te concentreren op domeinen die cruciaal zijn voor de ondernemingen, zoals de vereenvoudiging van de fiscale en sociale wetgeving. De veralgemening van de 'Only Once', de eenmalige inzameling van gegevens, zou eveneens een aanzienlijke impact moeten hebben op de vermindering van de administratieve lasten en op de werking van de federale overheidsdiensten." 1. Hebt u nota genomen van de diverse opmerkingen die het VBO in zijn persbericht formuleert? 2. Werden die opmerkingen geanalyseerd of zal dat gebeuren? 3. Kan er met het VBO worden overlegd over die verschillende punten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De vraag van het geachte lid wordt toegezonden aan de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging gezien deze aangelegenheid tot zijn bevoegdheden behoort (Vraag nr. 320 van 21 oktober 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenONDERNEMING | OVERHEID | ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT