...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0072 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veerle Wouters, N-VA
Departement Eerste minister
Sub-departement Eerste minister
Titel De civiele lijst van Koning Filip. - Overschot.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

De wet van 27 november 2013 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Filip kent aan de Koning een civiele lijst toe van 11.554.000 euro. Op 15 maart 1934 verklaart de minister van Financiën Jaspar in de Senaat: "... la liste civile est votée par le Parlement; elle est mise à la disposition du Souverain pendant toute la durée du règne et le Souverain n'a rendre compte à personne de l'usage qu'il en fait. Il la traite comme sa propriété. Ce mécanisme est simple, n'a rien d'incompréhensible, ni mystérieux." Blijkbaar moet de Koning geen verantwoording afleggen over de wijze waarop hij omgaat met de civiele lijst. Dit betekent dat publieke gelden afkomstig uit belastingen zomaar onderdeel worden van het privévermogen van de Koning, althans volgens het antwoord van minister Jaspar. De middelen van de civiele lijst moeten de Koning in staat stellen zijn ambt als staatshoofd naar behoren te vervullen. Er zou dan ook een strikte scheiding moeten bestaan tussen het privévermogen van de Koning en de civiele lijst. 1. Wat gebeurt er met een overschot, zijnde het bedrag van de civiele lijst dat niet wordt gebruikt om de Koning in staat te stellen om zijn ambt te vervullen? 2. Wat is het lot van dergelijk overschot? Maakt dit deel uit van het privévermogen van de Koning? Wordt dit teruggestort aan de Staat? Wordt dit overgeboekt naar het volgende jaar?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Artikel 89 van de Grondwet bepaalt dat de Civiele Lijst door de wet wordt vastgesteld voor de duur van de regering van elke Koning. De wet van 27 november 2013 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip heeft de Civiele Lijst vastgesteld op 11.554.000 euro. De parlementaire stukken (Parl. St., Kamer, 2013-2014, Doc 53 2959/004) verduidelijken dat de Civiele Lijst het geheel van middelen vormt die de Natie ter beschikking stelt van het Staatshoofd om Hem toe te laten in volledige morele en materiële onafhankelijkheid gestalte te geven aan de koninklijke functie zowel in binnen- als buitenland. De Civiele Lijst is dus geenszins een liberaliteit ten bate van de Koning en evenmin een vergoeding voor het uitoefenen van de koninklijke functie. De Civiele Lijst moet de Koning toelaten zijn grondwettelijke taken te vervullen. De Intendant van de Civiele Lijst staat in voor de algemeen beheer ervan alsook het personeels-, financieel en materieel beheer van het Huis van de Koning. De tekst van de wet voorziet niet in een verplichting om het gebruik van de dotatie te verantwoorden en evenmin in de toewijzing van een eventueel jaarlijks overschot.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGRONDWETTELIJK RECHT
Eurovoc-descriptorenGRONDWETTELIJK RECHT | FINANCIERING | STAATSHOOFD